Співробітники

Бондар Наталія Анатоліївна

Старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Бондар Н.А

Автобіографічна довідка

У 2000 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю вчитель історії та правознавства.

У 2007 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

З жовтня 2001 року – асистент кафедри теорії та історії права.

З вересня 2006 року – старший викладач кафедри державно – правових дисциплін.

З листопада 2008 р. – старший викладач кафедри державно – правових дисциплін та українознавства.

3 2012 року – заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи.

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016 рік

Наукові статті

1. Бондар Н.А. Формальні джерела права Польщі:деякі теоретичні аспекти /Н.А. Бондар // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №6. – С.12-15

2. Бондар Н.А. Нормативна складова правової системи Польщі: теоретичне дослідження /Н.А. Бондар Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки. – 2016. – Вип. 3.

Тези доповідей на конференціях

1. Бондар Н.А. До поняття формальних джерел права/ Н.А. Бондар // Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (14-15 квітня 2016р.). – С. 6-8.

2. Бондар Н.А. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку кодифікації, як основного виду систематизації законодавства /Н.А. Бондар // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2016 р.)

2015 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А. Стан селянського управління і судочинства в Київській губернії у 60-80 –х рр.. ХІХ ст./ Н.А.Бондар // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 16-17 квітня 2015 р. ) – Суми, 2015. – С.6-8.
 2. Бондар Н.А. До поняття правової системи / Н.А.Бондар// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ. – Суми, 2015

Навчально – методичні посібники

 1. Бондар Н.А. Історія держави та права України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право»./ Н.А.Бондар. – Суми, 2015.
 2. Бондар Н.А. Основи римського права: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Право» / Н.А.Бондар. – Суми,2015.

2014 рік

Наукові статті

 1. Бондар Н. Становлення сучасної національної правової системи Польщі: історико-правові аспекти  / Н.Бондар // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – 2014. – №6. – c. 11-14
 2. Бондар Н. Ідентифікація правової системи Польщі з романо-германським типом правової системи. Теоретичне дослідження / Н.Бондар // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №2. – С.11-17.
 3. Бондар Н. Історико-правові засади рецепції римського приватного права в правовій системі Польщі // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2014. – №1.- с. 6-13

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А. До поняття про структуру правової системи / Н.А.Бондар // Матеріали Всеукраїнської науково-практичнаої конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» (11-12 квітня 2014) – Суми, 2014.
 2. Бондар Н.А. До поняття рецепції римського права / Н.А. Бондар // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. (14-18 квітня 2014 р.) – Суми, 2014.

Навчально – методичні посібники

 1. Бондар Н.А. Теорія держави та права – методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт для студентів 1 курсу  денної  та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 24 с.
 2. Бондар Н.А. Порівняльне правознавство: навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»  / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 67 с.
 3. Бондар Н.А. Порівняльне правознавство: навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Н.А.Бондар. – Суми, 2014. – 64 с.

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А. Окремі аспекти трудових відносин академічних працівників відповідно до закону республіки Польщі про вищу освіту. / Н.А.Бондар // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» 25-26 квітня 2013. – Київ, 2013.- С. 103-109.
 2. Бондар Н.А. Конституційні засади системи джерел права Польщі: загальнотеоретичні аспекти / Н.А.Бондар // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль права та закону в громадянському суспільстві» 8-9 лютого, 2013.- К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 23-25.
 3. Бондар Н.А. Гарантії незалежності конституційного трибуналу Польщі / Н.А. Бондар // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т. 1. (15-19 квітня 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 377.
 4. Бондар Н.А., Плоткіна Ю.Є. Проблеми вдосконалення законодавчого процесу в Україні // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т. 1. (15-19 квітня 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 405.
 5. Бондар Н.А., Коркішко М.С. Проблеми реформування правової системи України // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 329.
 6. Бондар Н.А., Плоткіна Ю. Рецепція римського приватного права: теоретичні аспекти // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013р.) – Суми, 2013. – С. 343.
 7. Бондар Н.А., Прохоренко Ю.Ю. Правова доктрина як джерело права романо-германської правової сім’ї // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 346.
 8. Бондар Н.А., Трофімцова Ю.В. Перспективи введення в Україні судового прецеденту як джерела права // Матеріали НК студентів СНАУ (11-15 листопада 2013 р.) – Суми, 2013. – С. 351.

Навчально – методичні посібники

 1. Бондар Н.А. Теорія держави та права. Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт. Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” ОКР “бакалавр”. / Н.А.Бондар. – Суми, 2013. – 24 с.
 2. Бондар Н.А. Державне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи) / Н.А. Бондар. – Суми, 2013. – 48 с.
 3. Бондар Н.А. Теорія держави та права: практикум.  Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 “Правознавство” ОКР “бакалавр”. / Н.А.Бондар. – Суми, 2013. – 64с.

2012 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А., Бородаченко В.А. студ. 5 курсу юридичного факультету. Система юридичної освіти в Польщі // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

2011 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А. Історико – теоретичні закономірності становлення та сучасного функціонування закону серед інших форм (джерел) права / Н.А.Бондар // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С. 409-410.

Навчально – методичні посібники

1.Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять. Частина 1. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 32 с.

2.Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять. Частина 2. / Н.А.Бондар. –  Суми, 2011. – 56 с.

3.Бондар Н.А. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо написання курсових робіт. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 37 с.

4.Бондар Н.А. Основи римського права: термінологічний словник. / Н.А.Бондар. – Суми, 2011. – 24 с.

2010 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А. Парламентські вибори в Україні: досвід та перспективи / Н.А.Бондар // Матеріали науково-практичної конференції «Аграрний форум». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2010.

2009 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Бондар Н.А. Історія розвитку порівняльного правознавства / Н.А.Бондар // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.). – Т.1. – Суми, 2009. – С.294.

Навчально – методичні посібники

1.Бондар Н.А. Основи римського права. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення курсу. – Суми, 2009.

2.Бондар Н.А. Основи римського права. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни. – Суми, 2009.

3.Бондар Н.А. Теорія держави і права. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення курсу. – Суми, 2009

2008 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Бондар Н.А. Правова природа права на інформацію / Н.А.Бондар // Матеріали МНПК “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно – правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 – 17 травня 2008 р.). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – С. 101 – 104.

 1. Бондар Н.А., Рубан О. Рівень правосвідомості як один із визначальних факторів формування правової держави. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.
 2. Бондар Н.А. Окремі аспекти шляхів подолання правового нігілізму в Україні / Н.А.Бондар // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.

2007 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар Н.А., Рубан О. Зміни поняття правосвідомості в процесі трансформації суспільства. // Матеріали НПК студентів СНАУ (5 – 15 листопада). – Т. 1. – Суми, 2007. – С. 402.
 2. Бондар Н.А., Гопта О. Проблемні питання щодо правової освіти в Україні. // Матеріали НПК студентів СНАУ (5 – 15листопада). – Т. 1. – Суми, 2007. – С. 397.
 3. Бондар Н.А., Бурнатна О. Історія виникнення і розвитку підприємництва в Україні. // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 – 6 квітня 2007 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – Ч. І. – С. 262.
 4. Бондар Н.А., Федченко І. Проблема злочинності серед персоналу ОВС.// Матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 – 6 квітня 2007 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – Ч. І. – С. 260.
 5. Бондар Н.А., Литвин М. Конституційне право громадянина на заняття підприємницькою діяльністю. // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 – 6 квітня 2007 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – Ч. І. – С. 257 – 258.