Співробітники

Кузьменко Наталія Миколаївна

Cтарший викладачкафедри державно – правових дисциплін та українознавства, зав. методичним кабінетом.

Кузьменко Н Автобіографічна довідка

З 1990 р. по 1995 р. навчалася в Сумському педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка на історичному факультеті.

З 1995р. по 1996 р. – працювала на кафедрі історії України та соціально – філософських дисциплін старшим лаборантом.

З 1996 р. – зав. метод кабінетом, асистент кафедри українознавства.

З 2004 р. по 2008 р. – зав. метод кабінетом, старший викладач кафедри українознавства.

З листопада 2008 р. – зав. метод кабінетом, старший викладач кафедри державно – правових дисциплін та українознавства.

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М. Проблеми та перспективи об’єднання територіальних громад в Україні/ Н.М. Кузьменко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 14-15 квітня 2016 р. ) – Суми, 2016. – С.42-76.
 2. Кузьменко Н.М. Еволюція державницької концепції М.С.Грушевського //Науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів СНАУ. – Суми, 2016.

 

Навчально-методичні посібники

 1. История Украины и украинской культуры. Курс лекцій. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех спеціальностей. – Сумы, 2016. ( у співавторстві)
 2. РОБОЧИЙ ЗОШИТ з історії України та української культури для виконання самостійної роботи студентами 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Сумы, 2016.
 3. История Украины и украинской культуры. Курс лекцій. Для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. – Суми, 2016 ( у співавторстві)

 2015 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М. Реформування місцевого самоврядування:європейський досвід та перспективи / Н.М. Кузьменко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 16-17 квітня 2015 р. ) – Суми, 2015. – С.73-76.
 2. Кузьменко Н.М., Гаркава Я. Символіка українського рушника.// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015.
 3. Кузьменко Н.М. Весняні звичаї та обряди / Н.М.Кузьменко// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015.
 4. Кузьменко Н.М. Реформування місцевого самоврядування:європейський досвід та перспективи / Н.М. Кузьменко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 16-17 квітня 2015 р. ) – Суми, 2015. – С.73-76.
 5. Кузьменко Н.М., Гаркава Я. Символіка українського рушника.// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015.
 6. Кузьменко Н.М. Весняні звичаї та обряди / Н.М.Кузьменко// Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015.

Навчально – методичні посібники

 1. История украинской культуры. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 и 2 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.
 2. История Украины. Учебно – методическое пособие (программа, планы семинарских занятий, задачи и рекомендации для самостоятельной работы, тесты) для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения всех специальностей. . / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.
 3. Политология. Учебно – методическое пособие. Программа. Планы семинарских занятий, задания и рекомендации для самостоятельной работы, терминологический словарь, тесты. Для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей–. / Л.И.Рожкова, Н.А.Михайличенко, Н.Н.Кузьменко. – Суми, 2015.

2014 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Магдебурзьке право в містах України:історичний досвід самоврядування в контексті сучасних проблем / Н.М. Кузьменко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С.8-11.
 2. Кузьменко Н.М. Прислів’я та приказки українського народу // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2014 року.). – Суми: СНАУ, 2014.

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Кузьменко Н.М., Горленко Ю. Народні символи України // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ – Суми: СНАУ, 2013.

2.Кузьменко Н.М.,Мартиненко М. Історія української кухні // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (листопад 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С.118.

3.Кузьменко Н.М. Слобожанський торг / Н. Кузьменко // Матеріали науково – практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.). – Суми: СНАУ, 2013. – С.122.

Навчально – методичні посібники

 1. Історія української культури: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013 .
 2. Історія України: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації  для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013.
 3. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять. Завдання до самостійної роботи, термінологічний словник. Для студентів ІІ,ІІІ,IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / Л.І.Рожкова, М.Г.Циганок, Ю.О.Котвяковський, Н.М.Кузьменко – Суми, 2013. – 43 с.
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей з історії України./ Л.І.Рожкова, М.А.Михайліченко, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2013 . – 51 с.

 2012 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М., Криницька М. Українські обереги // Матеріали науково – практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми: СНАУ, 2012. – С.128.
 2. Кузьменко Н.М., Кондратенко О. Весняні свята: Квітень (Благовіщення, Благовісник) // Матеріали науково – практичної конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (25-27 квітня 2012 р.). –  Суми: СНАУ, 2012. – С.110.

Навчально – методичні посібники

 1. Страноведение Учебно-методическое пособие для слушателей отделения по подготовке к поступленню в ВУЗы и обучения иностранных граждан./ С.А.Шестакова, Л.И.Рожкова, Н.Н.Кузьменко. – Сумы: Сумский национальный аграрный университет, 2012. – 58 с.
 2. Історія України. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Л.І.Рожкова, М.Г.Циганок та ін.. – Суми, 2012.
 3. Історія української культури. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / Л.І.Рожкова, М.Г.Циганок та ін.. – Суми, 2012.

2011 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М., Мудрак Т. Трудова обрядовість // Матеріали науково – практичної конференції студентів Сумського НАУ. – У 3 т. Т.І. (8-12 листопада 2011 р.). – Суми: СНАУ, 2011. – С.408-409.

2010 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М., Саєв О. Роль козацтва в історії українського народу // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т. І. (листопад 2010 р.). – Суми: СНАУ, 2010. – С. 350.

2009 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Кузьменко Н.М., Вакула К. Глухів – гетьманська столиця // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ. Т.1. (20 – 29 квітня 2009 р.). – Суми: СНАУ, 2009. – С.296.

Навчально – методичні посібники

 1. Політологія. Навчально-методичний посібник. / Л.І.Рожкова, В.А.Павлік, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2009. – 70с. (у співавторстві).

2008 рік

Наукові статті

1. Кузьменко Н.М. Організаційно – правові умови трансформації сільського господарства України (к. ХХ – поч. ХХІ ст.). / Н. Кузьменко // “Інформаційне суспільство в Україні: інформація, право, культура, освіта, наука”. – Суми, 2008. – С.130-135.

2. Кузьменко Н.М. Повторение идей научной школы В. Докучаева – В. Вернадского. / Н. Кузьменко// Вісник СНАУ. – 2008. – № 1.  – С. 353 – 359.

Тези доповідей на конференціях

1.Кузьменко Н.М., Чалий О. Аграрні перетворення в Україні (к. ХХ – поч. ХХІ ст.) // Матеріали науково – практичної конференції молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми: СНАУ, 2008. – С.250.

Навчально – методичні посібники

 1. Історія агроземельних відносин України і світу. Навчально-методичний посібник. / В.А.Павлік, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2008.- 76 с.

2007 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Кузьменко Н.М., Куліченко В. Питання соціальної політики новітньої історії // Матеріали науково – практичної конференції студентів СНАУ. – Т. 1. (5 – 15листопада).- Суми: СНАУ, 2007. – С. 396.

2.Кузьменко Н.М., Шуляк Л. Історія українського правопису // Матеріали науково практичної конференції  молодих вчених, СНАУ (4 – 6 квітня 2007 року). – Суми: СНАУ, 2007. – С. 266 – 267.

Навчально – методичні посібники

1.Історія України. Навчально – методичний посібник. / Л.І.Рожкова, В.А.Павлік, Н.М.Кузьменко. – Суми, 2007. – 71с. (у співавторстві).

2.Політологія. Навчально-методичний посібник. / Л.І.Рожкова, В.А.Павлік, Н.М.Кузьменко.  – Суми, 2007. – 70с.