Співробітники

Циганок Микола Григорович

старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

Циганок Микола ГригоровичАвтобіографічна довідка

У 1971 р. закінчив Путивльське педагогічне училище.

У 1979 р. закінчив історико – педагогічний факультет Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького за спеціальністю вчитель історії та суспільствознавства.

У 1987 р. закінчив аспірантуру при Київському педагогічному інституті ім. О.М. Горького (нині педуніверситет ім. М.Драгоманова).

З 1985 р. працював завідувачем методкабінету, викладачем кафедри політичної історії Сумського сільськогосподарського інституту, директором Сумської ЗОШ І-ІІ ст. №14, помічником – консультантом народного депутата України.

З 2002 р. – старший викладач кафедри українознавства СНАУ.

З листопада 2008 року – старший викладач кафедри державно – правових дисциплін та українознавства СНАУ.

Europass: Curriculum Vitae

Статті, тези, навчально-методичні посібники

2016 рік

 1. Циганок М.Г. Політико-правові ідеї Івана Франка // Науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів СНАУ, Суми, квітень 2016 р.

2015рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок М.Г. Найпомітніший відлік нашого життя / М.Г.Циганок // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ . – Суми, 2015

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок М.Г. Становлення української нації // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (квітень 2013 р.) . – Суми, 2013.
 2. Циганок М.Г., Карбан Д., студ. 1 курсу ФЕіП, спец. «Маркетинг». Народна матеріальна культура українців. Поселення // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – Суми, 2013.

 Навчально – методичні посібники

1. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять. Завдання до самостійної роботи, термінологічний словник. Для студентів ІІ,ІІІ,IV курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. / Л.І.Рожкова, Ю.О.Котвяковський, М.Г.Циганок та ін.– Суми, 2013.

2012 рік

Навчально – методичні посібники

Історія України. Навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Л.І.Рожкова, М.Г.Циганок та ін.. – Суми, 2012.

 2011 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок М.Г. Український народний календар// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми, 2011. – С. 430-431.
 2. Циганок М.Г. Стадник В., студ. 1 курсу ФЕіП, спец. «Економіка підприємництва» Соціальний устрій та народне господарство Слобідської України // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (8-12 листопада 2011 р.). – У 3 т./Т.І. – Суми, 2011. – С.418-419.

 2009 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок. М.Г., Зікратий О. Основні напрями формування правової держави в Україні // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.). Т.1. – Суми, 2009. – С.305.

 2008 рік

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок. М.Г., Гринович А. Ідея національного визволення у творчій спадщині Т.Г. Шевченка. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.

2007 рік

Наукові статті

1. Павлік В.А. Науково – природничі погляди академіка В. Вернадського / В.А.Павлік, М.Г.Циганок // Пам’ять століть. – Київ, 2007.

2. Циганок М.Г. Погляди В.І. Вернадського про процес формування наукового світорозуміння / М.Г. Циганок // Вісник СНАУ. – 2007. – №1.– С. 288 – 293.

Тези доповідей на конференціях

 1. Циганок. М.Г., Карогодова Д.С. Проблеми і перспективи становлення культури українського суспільства перехідного періоду. // Матеріали НПК студентів Сумського НАУ (5 – 15 листопада 2007 р.). – Т. І – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2007. – С. 391

Навчально – методичні посібники

 1. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести. Для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2007. – 70 с. 

2006 рік

1. Циганок М.Г. Академік В.І.Вернадський про закони розвитку мислення людства. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (4-20 квітня 2006 року). – Суми: ВАТ “СОД”, вид. “Козацький вал”. – 2006. – С. 547.

2005 рік

Наукові статті

 1. Циганок М.Г. Природно – історичні ідеї академіка В.І. Вернадського / М.Г.Циганок // Пам’ять століть. – Київ, 2005. – С. 125 – 133.