Співробітники

Коробка Олександр Степанович

старший викладач кафедри правосуддя

Електронна адреса: korobka1952@jandex.ru

Автобіографічна довідка:

Europass: Curriculum Vitae

Коробка Олександр СтепановичЗ 1975-1994 рік працював в органах МВС України (дільничний інспектор, начальник районної служби дільничих інспекторів, командар окремого батальйону міліції, начальник спецпідрозділів міліції).

За організацію боротьби зі злочинністю, 28 жовтня 1977 року нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ, а 30 жовтня 1980 року указом президії Верховної Ради Союзу РСРС нагороджений медаллю «За відмінну службу по охороні громадського порядку», неодноразово нагороджувався Міністром МВС Союзу РСР та України.

Є членом ветеранської організації УМВС України в Сумській області та передає свій досвід молодим працівникам міліції за що в 2011 році нагороджений Почесною грамотою наказом начальника УМВС.

У 1981 році закінчив Всесоюзний юридичний заочний інститут за спеціальністю «Правознавство».

З червня 1994 року працює на посаді ст. викладача Сумського НАУ.

З вересня 2000 року – доцент, завідувач кафедри теорії та історії права, та державно правових дисциплін.

У 2005 році закінчив магістратуру СНАУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

З листопада 2008 року – ст. викладач кафедри правосуддя.

Постійно співпрацює з депутатами Верховної Ради України шляхом внесення конкретних пропозицій по вдосконаленню законодавства України. Так, були внесені конкретні пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства, законодавства щодо реформування судової системи в Україні та прокуратури.

2009р. Коробка О.С. брав безпосередню участь у громадських слуханнях при голові Сумської ОДА по підготовці проєкту нового закону «Про судоустрій та статус суддів в Україні» та підготував конкретні пропозиції по даному питанюю, які були направлені у Верховну раду України та Президенту України і були враховані при прийнятті вказаного закону.

Неодноразово брав участь у телевізійних програмах РТС по обговоренню проблем правосуддя в Україні, нового кримінального процесуального кодексу України.

Налагодив тісні стосунки з працівниками суду та правоохоронних органів шляхом залучення їх до навчального процесу.

Як член ветеранської організації СНАУ особливу увагу приділяє вирішенню проблем ветеранів, а також співробітників та студентів. Особисто вирішує проблеми працевлаштування студентів юридичного факультету.

Член громадської організації «Недригайлівське земляцтво в м.Суми». Надає своїм землякам безкоштовну юридичну допомогу в тому числі з виїздом на Недригайлівщину.

Тема наукових досліджень: «Проблема правосуддя в Україні».

Тези, навчальні посібники, підручники:

Тези доповідей на конференціях

1.Коробка О.С. Правові та організаційні засади боротьби з корупцією / О.С. Коробка // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», 16-17 квітня 2015 року

2.Коробка О.С. Щодо реформування прокуратури україни / О.С. Коробка// Матеріали Щорічної науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 року.

3.Коробка О.С. Проблеми функціонування демократичних інституцій в Україні / О.С. Коробка [Електронний ресурс]//Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2014р.) – Том І. – Режим доступу: http://www.sau.sumy.ua/images/nayka/zaprow_konf/wori4ni/tom1_2014.pdf.

4.Коробка О.С. Проблеми боротьби із злочинністю на дорогах України/ О.С. Коробка // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 11-12 квітня 2014 р. ) – Суми, 2014. – С. 75-77

5.Коробка О.С. Щодо проблем реформування судової влади в Україні / Коробка О.С. // Щорічна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів СНАУ 15-19 квітня 2013 р. 3 т./Т.І. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2013.

6. Коробка О.С. Щодо проблем реформування судової та правоохоронної системи в Україні / Коробка О.С. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського. – В 3 т./Т.І. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2012.

7. Коробка О.С. Проблеми боротьби зі злочинами на дорогах України / Коробка О.С. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (жовтень 2011р.). – В 3 т./Т.І. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2011. – С. 35 – 38.

8. Коробка О.С. Історія і сучасний стан кримінології в Україні / Коробка О.С. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (жовтень 2010р.). – В 3 т./Т.І. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2010. – С. 395 – 396.

9. Коробка О.С. Щодо проблеми вдосконалення інституту співучасті у злочині / Коробка О.С. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009р.). – В 3 т./Т.І. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 319-320

10. Коробка О.С. Актуальні політико-правові проблеми виборчої системи України / Коробка О.С.  // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008р.). – В 3 т./Т.ІІ. –  Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 247-248.

11. Коробка О.С. До питання інформаційного забезпечення виборів в Україні / Коробка О.С.  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 124-126.

12. Коробка О.С. Проблема політичної реформи України / Коробка О.С.  // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005р.). – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2005. – С. 389.

13. Коробка О.С. Тероризм та його характерні ознаки / Коробка О.С.  // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004р.). – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал». 2004. – С. 337 – 338.

Навчально – методичні посібники

1. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Кримінальне право» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.32

2. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Кримінальне право» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.23

3. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Кримінальний процес» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.28

4. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Судові та правоохоронні органи» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.19

5. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Кримінологія» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.30

6. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Кримінологія» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.26

7. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Кримінальний процес» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.30

8. Коробка О.С. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Судові та правоохоронні органи» для заочної та денної форми навчання. Сумський національний аграрний університет . 2013. – С.23

9. Коробка О.С. Кримінальне право «Загальна частина». Навчальний посібник. – Суми. 2010 . – С.186

10. Курило М.П., Завальний В.М., Коробка О.С., Середа В.О. Правознавство. Навчальний посібник. – Суми. 2009. – С.640