Співробітники

Кузін Наталія Василівна

Кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри.

Кузін Н.В.

Освіта:

Спеціальність: землевпорядкування і кадастр. (Національний аграрний університет (м. Київ), 1997р.)

Досвід роботи:

з 1997 по 2006 рр. працювала в Інституті землеустрою УААН (м. Київ). Сфера діяльності в інституті: наукова та адміністративна.

З 2006 р. Завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету.

Дисципліни:

Землевпорядне проектування

Економіка землевпорядкуванння та землекористування

Основи земельного кадастру

Професійні інтереси

Актуальні методики землевпорядного проектування

Формування земельних відносин в ринкових умовах

Земельний кадастр, напрями його вдосконалення

Тематика (сфера) наукових досліджень.

Підвищення еколого-економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення.

Публікації

Близько 100 наукових та навчально-методичних праць з питань земельних відносин, землеустрою, раціонального використання та охорони земель.

Участь у роботі РАН та / або науково-громадських організаціях:

Секретар навчально-методичної комісії науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів із “Землевпорядкування” Міністерства аграрної політики України.

Заступником Голови Громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру України в Сумській області.

Член науково-технічної ради при ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.

Нагороди:

Почесний землевпорядник України

Почесна Грамота Міністерства аграрної політики України.

Адреса: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, економічний корпус, ауд. 235е

Наукові роботи:

1999 рік

 1. Кузін Н.В. Плата за землю як один із важелів економічного регулювання земельних відносин. // Землевпорядний вісник, №1, 1999.
 2. Кузін Н.В. Проблеми кадастрового землеустрою в містах. // Землевпорядний вісник, №2, 1999.

2001 рік

 1. Кузін Н.В. До питання про основи формування земельних відносин в умовах ринкової економіки. // Вісник аграрної науки, №2, 2001.
 2. Кузін Н.В. Моделювання земельних відносин в новостворюваних сільськогосподарських підприємствах Київщини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Землевпорядна наука, виробництво і освіта ХХІ століття», Київ, Інститут землеустрою УААН, 2001.
 3. Кузін Н.В. Роль і місце оренди землі і умовах сучасного реформування земельних відносин. // Землевпорядкування, №3, 2001.

2003 рік

 1. Кузін Н.В. Третяк А.М. Землеустрій землекористувань асоціацій особистих селянських і фермерських господарств (методичні рекомендації). Київ, Інститут землеустрою УААН, 2003, 55с.
 2. Кузін Н.В. Методичні підходи землевпорядкування землекористувань особистих селянських і фермерських господарств. // Землевпорядкування, №3, 2003.
 3. Кузін Н.В. До питання моделювання земельних відносин на селі. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції «Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених», К: Національний аграрний університет, 2003.

2004   рік

 1. Кузін Н.В. Вплив землеустрою на формування земельних відносин. // Науковий вісник НАУ, 2004р., вип.104. С 117-119.

2005 рік

 1. Кузін Н.В. Оцінка ефективності зміни земельних відносин у ринкових умовах у Київській області // Землеустрій і кадастр. 2005. – №1. – С. 83-92.
 2. Кузін Н.В. Тенденції рівня використання земель у Київській області в процесі здійснення земельної реформи. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку земельних відносин, землеустрою і земельного кадастру в умовах ринкової економіки», Х., 2005.
 3. Кузін Н.В. Вплив землеустрою на формування земельних відносин у Київській області. // Управління земельним ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку, 2005.

2006 рік

 1. Кузін Н.В. Методологічні аспекти оцінки ефективності зміни земельних відносин. // Матеріли конференції «Земельні відносини і просторовий розвиток», К, РВПС України НАН України, 2006.
 2. Кузін Н.В. Земельні відносини – соціально-економічна категорія. // Аграрний форум – 2006: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-29 вересня 2006р, Суми, Україна). С 43-44.
 3. Кузін Н.В. Вплив землеустрою на формування земельних відносин. // Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток земельних відносин в Україні: здобутки, стан та перспективи” (28 – 30 вересня 2006 р). – Київ: – 0,2 друк. арк.

2007рік

 1. Кузін Н.В. Основні проблеми землеустрою на сучасному етапі через призму здійснення землевпорядних робіт. // Вісник Львівського державного агарного університету: Землевпорядкування і земельний кадастр. 2007.-№10. С 72-75.

2008          

 1. Кузін Н.В., Петрова О.В. Стан законодавчого забезпечення та проблеми реформування земельних відносин в Україні. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8 – 25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – С. 258 – 259.
 2. Кузін Н.В., Пронь О.П. Деякі проблеми реформування земельних відносин та управління земельними ресурсами в сучасних умовах. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8 – 25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – С. 260 – 261.
 3. ін Н.В., Цюман Ю.В. Окремі аспекти формування ринку землі в Україні. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8 – 25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – С. 261 – 262.
 4. Харченко О.В., Кузін Н.В., Прасол В.І., Дедерко С.П. Агроекологічні умови оренди земель сільгосппризначення потребують уточнень // Науково-виробничий журнал “Землевпорядний вісник”. – К.: Державний комітет із земельних ресурсів України, 2008 – №4, С 31 – 33.
 5. Харченко О.В., Кузін Н.В., Прасол В.І. Збереження родючості земель сільськогосподарського призначення – основна умова їх оренди. // Аграрний форум – 2008: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня 2008 р). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – С.33.

2009 рік

 1. Кузін Н.В., Петрова О.В. Моделювання як основний метод організації раціонального землевикористання // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2009 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2009. – С.226 – 227.
 2. О.В. Харченко, Н.В. Кузін, Л.В. Муха, В.І. Прасол, М.В. Мартиненко, В.В. Голоха, О.О. Пономаренко. Екологічне обґрунтування доцільності використання під ріллю малопродуктивних ґрунтів в Поліській зоні // Міжнародний тематичний науковий збірник.  Серія “Агрономія і ґрунтознавство”. Харків. – 2009. – С. 77 – 81.

2010 рік

 1. Кузін Н.В., Гончаренко О.О. Особливості встановлення і режим використання території водоохоронних зон. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – С. 128.
 2. Кузін Н.В. Ліферова І.А. Роль еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь у формуванні ефективного аграрного землекористування. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – С. 132.
 3. Кузін Н.В. Мигалик Н. В. Встановлення межа населеного пункту – основа ефективного розвитку його території. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2010 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2010. – С. 133.
 4. Кузін Н.В., Гончаров В.В., Павлова Л.В. Зародження і розвиток державного контролю за використанням та охороною земель в Україні. // Вісник СНАУ, серія “Економіка і менеджмент”. – 2010 №9/1 (43). – С. 131 – 136.

2011 рік

 1. Кузін Н.В. Розвиток державного контролю за використанням та охороною земель у незалежній Україні /Кузін Н.В., Гончаров В.В., Дмитренко Л.В. // Вісник СНАУ, серія “Економіка і менеджмент”. Випуск №6/2 (49), 2011. – С 201 – 207.
 2. Кузін Н.В. Використання ГІС-технологій при здійсненні грошової оцінки земель населених пунктів / Кузін Н.В., Бойченко Р.В. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 116 с.
 3. Кузін Н.В. Значення грошової оцінки земель населених пунктів /Кузін Н.В., Тимошенко О.Ю. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 139 с.
 4. Кузін Н.В. Окремі питання грошової та експертної оцінки землі / Кузін Н.В., Ващенко А.О..// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 118 с.
 5. Кузін Н.В. Особливості грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення / Кузін Н.В., Ганічева А.С. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 121 с. / www.sau.sumy.ua
 6. Кузін Н.В. Проблеми адміністративно-територіального устрою України /Кузін Н.В., Чернишова Т.М. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 29 квітня 2011 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми, 2011. – 143 с.

2012 рік

 1. Кузін Н.В. Актуальні питання дослідження стану земельних ресурсів Сумської області. // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрій”, 2012. – Вип. 2 (66). – С. 360 – 364.
 2. Кузін Н.В. Актуальні проблеми землевпорядного виробництва. // Науково-виробничий журнал “Землеустрій, кадастр і моніторинг земель” №1-2, 2012. – С. 127 – 129.
 3. Кузін Н.В. Окремі аспекти грошової оцінки земель / Кузін Н.В., Дмитренко Л.В. // Вісник СНАУ, серія “Економіка і менеджмент”. Випуск №4 (52), 2012. – С 165 – 168.
 4. Кузін Н.В. Засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення / Кузін Н.В., Бойченко Р.В. //Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ ( 12 – 16 листопада 2012р.). – В 3 т./ Т. III. – Суми, 2012. – 147с.
 5. Кузін Н.В. Наукові засади картографічного забезпечення системи земельного кадастру / Кузін Н.В., Полятикін В.О. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ ( 12 – 16 листопада 2012р.). – В 3 т./ Т. III. – Суми, 2012. – 152с.

2013 рік

 1. Кузін Н.В. Проект землеустрою – основа раціонального використання та охорони земельних ресурсів / Кузін Н.В., Бойченко Р.В.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 118с.
 2. Кузін Н.В. Окремі аспекти міського землекористування / Кузін Н.В., Дмитренко Л.В.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 119с.
 3. Кузін Н.В. Державна референцна система координат УСК – 2000 та її зв’язок з іншими світовими і європейськими системами координат /Кузін Н.В., Качанов Р.С.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 120с.
 4. Кузін Н.В. Проектування та використання мережі перманентних станцій /Кузін Н.В., Макаренко О.А.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 122с.
 5. Кузін Н.В., Сапченко Д.В. Окремі аспекти виконнання  землевпорядних та геодезичних робіт /Кузін Н.В., Сапченко Д.В.//   Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (15 – 19 квітня 2013р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 123с.
 6. Кузін Н.В. Регулювання використання земель у населених пунктах як важлива складова регулювання земельних відносин / Кузін Н.В., Дмитренко Л.В.// Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських  територій: матеріали Міжнародного науково – практичного форуму, 18 – 20 вересня 2013 року. – Львів, 2013.- С.545 – 546
 7. Кузін Н.В. Особливості регулювання використання земель населених пунктів у сучасних умовах /Кузін Н.В., Дмитренко Л.В.// Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК №20 (2). Львів: Львів. нац. аграрн. ун-т, 2013.-№20(2). – 254с. – С.19-25.
 8. Кузін Н.В. Методологічні аспекти еколого – економічного обґрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою: монографія  / О.В. Харченко, В.І. Прасол, Н.В. Кузін, В.М. Мартиненко, Г.М. Кривошта//  Суми: Університетська книга, 2013. 64с.
 9. Кузін Н.В. Урбанізація як глобальна тенденція розвитку світового суспільства / Кузін Н.В., Дмитренко Л.В.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (11 – 15 листопада 2013 р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2013. – 129с.

2014 рік

 1. Кузін Н.В. Сучасний стан використання земельного фонду сумської області /Кузін Н.В., Бойченко Р.В.// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2014. – 107с.
 2. Кузін Н.В. Особливості використання земельно-територіального ресурсу Сумської області /Кузін Н.В., Бойченко Р.В.// Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів. нац. аграр. ун-т, 2014. №21(2). – с. 72-79.
 3. Кузін Н.В. До проблеми еколого-екномічного обґрунтування рівнів урожайності в сівозмінах при впорядкуванні сільськогосподарських угідь  /Харченко О., Прасол В., Кузін Н., Мартиненко В., Кривошта Г.// Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів. нац. аграр. ун-т, 2014. №21(2). – с. 130-138.
 4. Кузин Н.В.  Рациональное использование земельных ресурсов в аграрном секторе экономики как фактор устойчивого развития //Н.В. Кузин, А.Н.Михайлов / Международный журнал устойчивого развития; Отв. ред. Христо Крачунов. – Болгарія. – София. – апрель 2014. – № 18 133с. С.10-14.
 5. Кузін Н.В. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів в контексті сталого розвитку аграрного сектора економіки /Кузін Н.В.//  Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів  Сумського НАУ (14 – 18 квітня 2014р.). В 3 т./ Т.III. – Суми, 2014. – 107с.
 6. Кузін Н.В. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення /Кузін Н.В., Бойченко Р.В.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1 – 8 листопада 2014р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2014. – С. 234.
 7. Кузін Н.В. Охорона земель сільськогосподарського призначення як основа їх раціонального використання /Кузін Н.В., Бойченко Р.В..// Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів. нац. аграр. ун-т, 2014. №21(1). – с. 419-427.

2015 рік

 1. Кузін Н.В. Особливості формування та використання земельних ресурсів в сільському господарстві /Кузін Н.В., Михайлов А.М./ Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції  Харківського НАУ (24 квітня 2015р.- 338с.)
 2. Кузін Н.В.Окремі аспекти використання та охорони радіоактивно забруднених земель /Кузін Н.В./ Матеріали наукової конференції Сумського НАУ (17 – 19 листопада 2015р.) – В 3т./Т.ІІІ. – Суми, 2015.
 3. Добряк Д.С., Кузін Н.В. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно – забруднених земель – один із основоположних заходів формування сталих агроландшафтів / Добряк Д.С., Кузін Н.В.// Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 19-20 листопада 2015р.) – К.: МПБП « Гордон», 2015. – 47-50с.
 4. Кузін Н.В. Поняття та зміст раціонального використання й охорони земель в аграрній сфері /Кузін Н.В., Полятикін В.О.// Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ « Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано –Франківськ. Ч.1. – Тернопіль: Крок, -2015.-96-97с.

2016 рік

 1. Кузін Н.В. Роль консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно – забруднених земель у формуванні сталих агроландшафтів /Добряк Д.С., Кузін Н.В.// Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, яка присвячена дню землевпорядника та 15 річчю створення кафедри управління земельними ресурсами (м. Київ, 11-12 березня 2016р.) – К.: МПБП « Гордон», 2016. – 127-130с.
 2. Кузін Н.В. Розвиток державного контролю   за  використанням та охороною земель в незалежній Україні/ Кузін Н.В., Гончаров В.В. // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 49-52.
 3. Кузін Н.В. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно – забруднених земель – один із основоположних заходів формування сталих агроландшафтів / Добряк Д.С., Кузін Н.В. // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 60-62.
 4. Кузін Н.В. Особливості раціонального використання та охорони земель в сільському господарстві /Кузін Н.В., Канівець О.М.// Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 103-105.
 5. Кузін Н.В. Окремі аспекти впливу  антропогенної діяльності на  навколишнє середовище / Скринник А.О., Кузін Н.В. // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф. 24 – 25 березня 2016 р. Ч. 1. – Тернопіль: Крок, 2016. – с. 179-180.