Співробітники

Кравцова Тетяна Миколаївна

доктор юридичних наук, професор Відмінник освіти України.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Електронна адреса: tatiana_kr@meta.ua

Автобіографічна довідка:

У 1994 році закінчила з відзнакою обліково-економічний факультет Харківської академії організації та технології харчування за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарчої діяльності” та здобула кваліфікацію спеціаліста  економіста.

У 2002 році закінчила з відзнакою Національний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліста  юриста.

1994 – 1996 р.р –  працювала  головним бухгалтером у Акціонерному товаристві “Номак–Інвест” та Товаристві з обмеженою відповідальністю “Данкор-Поліграф”.

1996 – 1998 р.р. – заступник директора з фінансових та правових питань Товариства з обмеженою відповідальністю “Аліта”.

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Науково-практичні основи діагностики банкрутства у підприємницькій діяльності» за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент і маркетинг.

1998 – 2000 р.р. – доцент кафедри правового забезпечення АПК Сумського державного аграрного університету.

2000 – 2006 р.р. – працювала у Харківському національному університеті внутрішніх справ: 2000-2005 рр. – доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності; 2005-2006 – професор кафедри правових основ підприємницької діяльності.

У 2002 р. проходила стажування в державних та громадських інституціях США за програмою “Громадські зв’язки”, яка фінансувалася Державним департаментом США та проводилася в Україні Відділом з питань преси, освіти та культури Посольства США разом з американською некомерційною організацією Проект Гармонія.

У 2002 р. – юридичний експерт американського проекту BIZPRO, надавала консультації Національній коаліції громадських організацій “Перевірки”.

У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правових основ підприємницької діяльності.

У 2004 р. захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання», спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.

2004 р. була експертом-консультантом проекту “Участь громадськості у підготовці та виконанні програм розвитку малого підприємництва” по гранту Інституту Конкурентного суспільства (м. Київ) від Center for International Private Enterprise – CIPE, провела аналіз програми розвитку малого підприємництва Сумської області на 2003-2004 роки, розробила рекомендації щодо програми розвитку малого підприємництва Сумської області на 2005-2006 роки.

2005 р. – учасник  Міжнародної школи “Європейський союз після інтеграції країн центральної Європи” (м. Варшава, Польща) за підтримкою Європейської комісії. В межах навчання у Міжнародній школі проходила стажування у інституціях Європейського союзу, а саме: Європейському Парламенті (Бельгія, м. Брюсель), Європейському Інвестиційному банку (Люксембург, м.Люксембург), Рахунковому Трибуналі (Люксембург, м.Люксембург), Європейському Центральному банку (Франція, м. Франфурт на Майне), Європейському суді з прав людини (Франція, м.Страсбург.).

2005 р. – юридичний експерт проекту “Підвищення спроможності бізнес-асоціацій здійснювати контроль за впровадженням нового законодавства для бізнесу” по гранту Інституту Конкурентного суспільства (м. Київ) від Center for International Private Enterprise – CIPE, провела моніторинг виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у Сумській області.

2005 р. – експерт Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у проекті “Складання обласних планів заходів щодо покращення інформування, проведення консультацій з громадськістю та залучення громадян до участі у розробці та реалізації управлінських рішень у Сумській області”, розробила рекомендації та перелік конкретних заходів щодо розширення умов для проведення консультацій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськістю в Сумській області.

2006 – 2007 р.р. – доцент кафедри юридичних дисциплін  Сумського юридичного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ.

2006 р. – консультант Проекту   Center for International Private Enterprise – CIPE  “Зміцнення ролі бізнесу при проведенні економічних реформ”, приймала участь у розробці методичного посібника “Дозволи та дозвільна система у сфері господарської діяльності”.

2007 – 2016 р.р. – професор кафедри юридичних дисциплін  Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри юридичних дисциплін.

2015 р. – юридичний експерт проекту USAD «Підтримка невідкладних реформ для покращення бізнес – середовища в Україні», провела антикорупційну експертизу нормативно-правових актів Сумської міської ради, приймала участь у розробці проекту рішення «Про Правила розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Суми».

Кравцова Т.М. має досвід нормотворчої діяльності. У 2003 р. була членом робочої групи з підготовки проекту Статуту територіальної громади міста Суми. Особисто розробила статті Статуту: ст.23 “Право на підприємницьку діяльність”, ст. 61 “Право сумчан на участь у міському самоврядуванні”, ст. 83 “Акти органів і посадових осіб міської влади”, ст.89 “Відносини та співпраця міської влади з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності”.

2004 р. – член робочої групи з підготовки проекту “Положення про впорядкування здійснення контролю за господарською діяльністю суб’єктів підприємництва виконавчими органами Сумської міської ради”, прийняте Сумською міською радою 23 червня 2004 р. (№ 854-МР).

У 2006 р. – член робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та  підприємництва з підготовки законопроекту про державний нагляд та контроль у сфері господарської діяльності.

2006-2007 р.р. – член  робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства з підготовки законопроекту про будівельну діяльність.

2008 р. – член робочої групи при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва з підготовки нормативної бази щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері будівництва.

2008 р. – член експертної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та  підприємництва.

2009 р. – член робочої групи при Міністерстві будівництва з підготовки законопроекту про будівельну діяльність

2015 р. – член робочої групи з підготовки проекту рішення  Сумської міської  ради « Про   внесення   змін   до   рішення виконавчого   комітету   Сумської міської  ради  від  17.12.2013  «Про затвердження Правил розміщення   зовнішньої реклами  на  території міста Суми».

Науково-дослідницьку роботу Т.М. Кравцова успішно поєднує з громадською діяльністю. З 2008 р. очолює СОГО “Інститут публічного права”. З 2014 р. до цього часу є членом Громадської ради при Головному управлінні Державної фіскальної служби України у Сумській області. У попередні роки була заступником голови Громадської ради при Головному управлінні Міністерства юстиції України у Сумській області (2014-2016 р.р.), членом Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Міськвиконкомі Сумської міської ради (2014 – 2015 р.р.),  членом Громадської ради при Головному управлінні Міністерства доходів і зборів України у Сумській області (2012 – 2014 р.р.), членом Економічного клубу Сумської обласної державної  адміністрації (2007 – 2010 р.р.),  науковим консультантом управління з питань розвитку підприємництва Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації (2003 – 2007 р.р.), членом апеляційної регуляторної комісії при Сумській обласній державній адміністрації (2005 – 2010 р.р.), членом Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Голові  Сумській обласній державній адміністрації (2004 – 2014 р.р.), членом Ради Сумського осередку Всеукраїнської спілки “Громадський парламент жінок України” (2003 – 2010 р.р.), членом Ради Сумського регіонального відділення Спілки підприємців, малих, середніх і приватизованих підприємств України (2002 – 2008 р.р.), членом Громадської колегії при Податковій адміністрації Сумської області (2002 – 2012р.р.).

Кравцова Т.М. є автором понад 80 наукових публікацій, серед них: 3 монографії,  13 навчальних посібників (в тому числі у співавторстві), 1 брошура з правових питань підприємницької діяльності, проблем адміністративного і фінансового права та економіки.

Сферою наукових досліджень є правове регулювання участі держави та місцевого самоврядування в сфері господарювання, адміністративно-правові режими господарської діяльності.

Т.М. Кравцова є членом редакційної колегії «Бюлетеню Головного управління юстиції у Сумській області».

Кравцова Т.М. бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів.  На цей час під її науковим керівництвом захищено шість дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2007 – 2013 р.р. була членом спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (юридичні науки).

У 2010 – 2012 р.р – член Спеціалізованої вченої ради К 64.700.04  Харківського національного університету внутрішніх справ із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія» (психологічні науки).

З 2007 р. Кравцова Т.М.  – відмінник освіти України. У 2010 р. нагороджена МОН України нагрудним знаком “Петра Могили”. За вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, а також за вагомий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та формування ринкової інфраструктури в Україні неодноразово була відзначена:  2003 р. – відзначена подякою Голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток підприємництва на Сумщині та сумлінну працю; 2005 р. – нагородженапочесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність; 2006 р. –         нагородженапочесною грамотою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за вагомий внесок у реформування національної економіки, розвиток підприємництва та формування ринкової інфраструктури в Україні; 2007 р. – нагороджена почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку і будівництва України за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі України; 2015 р. – нагороджена почесною грамотою Сумської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність.

Наукові, навчальні та навчально-методичні праці:

Монографії:

 1. Кравцова Т.М. Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні: Монографія. – Суми: ВВП «Мрія», 2007. – 194 с.
 2. Кравцова Т.М. Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти. Монографія. – Суми: ВВП “Мрія”, 2006. – 184 с.
 3. Кравцова Т.М. Державна регуляторна політика в сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації: Монографія /За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 320с.

Навчальні посібники і підручники:

 1. Т.М.Кравцова. Адміністративне право. Загальна частина: Навчальний посібник. / Т.Кравцова. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2015. – 308с.
 2. Кравцова Т.М. Корпоративне право. Модуль 1. Загальні положення корпоративного права: Навчальний посібник. /Т.М. Кравцова . – Суми, 2013. – 84 с.
 3. Адміністративне право. Загальна частина. Академічний курс. /О.М.Бандурка, Т.М.Кравцова і др. За заг. ред. О.М.Бандурки. – Харків:Золота миля, 2012. – 584 с.
 4. Кравцова Т.М. Адміністративне право. Модуль 1. Адміністративно-правові основи діяльності суб’єкта владних повноважень: Навчальний посібник. /Т.М. Кравцова . – Суми, 2012. – 84 с.
 5. Кравцова Т.М. Адміністративне право. Модуль 2. Правові засади здійснення владних управлінських функцій: Навчальний посібник. /Т.М. Кравцова . – Суми, 2012. – 120 с.
 6. Т.М.Кравцова. Правові засади господарської діяльності. – Суми, 2011. – 72с.
 7. Т.М.Кравцова. Теоретичні основи адміністративного права – Суми, 2011. – 92 с.
 8. Т.М.Кравцова. Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади.  – Суми, 2011. – 124 с.
 9. Т.М.Кравцова. Основи правового регулювання публічних та приватних відносин у сфері господарювання – Суми, 2011. – 84 с.
 10. Предпринимательское право Украины: Учебник. /Т.Н.Кравцова, Р.Б.Шишка и др. Под общей ред. Р.Б.Шишки. – Харьков: Эспада, 2001. – 420с.
 11. Митне право України: Навчальний посібник /Т.М.Кравцова, Р.Б.Шишка і др.. За загальною ред. Р.Б.Шишки. – Харків: НУВС, 2001. – 280 с.
 12. Кравцова Т. Н. Диагностика банкротства предприятий. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 1998. – 28 с.

Інші навчально-методичні праці:

 1. Кравцова Т.М. Господарське право. Модуль 1. Правові засади господарської діяльності: Робочий зошит для самостійної роботи студентів. /Т.М. Кравцова. – Суми, 2013. – 66с.
 2. Кравцова Т.М. Господарське право. Модуль 2. Основи правового регулювання публічних та приватних відносин у сфері господарювання: Робочий зошит для самостійної роботи студентів. /Т.М. Кравцова . – Суми, 2013. – 64 с.
 3. Кравцова Т.М. Адміністративне право. Модуль 1. Адміністративно-правові основи діяльності суб’єкта владних повноважень: Робочий зошит для самостійної роботи студентів. /Т.М. Кравцова. – Суми, 2012. – 64с.
 4. Кравцова Т.М. Адміністративне право. Модуль 2. Правові засади здійснення владних управлінських функцій: Робочий зошит для самостійної роботи студентів. /Т.М. Кравцова . – Суми, 2012. – 64 с.
 5. Адміністративне право: Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра /Т.М. Кравцова. – Суми, 2012. – 28 с.
 6. Адміністративне право: Робоча навчальна програма з дисципліни /Т.М. Кравцова. – Суми, 2012. – 50 с.
 7. Господарське право: Програма варіативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра /Т.М. Кравцова. – Суми, 2012. – 26 с.
 8. Господарське право: Робоча навчальна програма з дисципліни /Т.М. Кравцова. – Суми, 2012. – 46 с.
 9. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Митне право». – Суми: Сумський державний аграрний університет, 2000. – 18с.

Наукові статті та публікації:

 1. Кравцова Т.М., Венгер Ю.В. Щодо питань адаптації законодавства України у сфері стандартизації до норм Європейського Союзу. //Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу. – 2016. – № 1. – С. 20-25.
 2. Кравцова Т.М. Щодо питання правового регулювання на підзаконному рівні //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 84-86.
 3. Кравцова Т.М. Щодо питання про адміністративно-правове регулювання господарських відносин в Україні в умовах євроінтеграції //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 84-86.
 4. Кравцова Т.М., Осипенко А.І.Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. //Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pap.in.ua
 5. Кравцова Т.М., Божко Ю.В. Окремі аспекти фінансової відповідальності платника податків за несвоєчасну сплату податку на прибуток. // Науковий вісник Ужгородського націонаального університету. Серія: Право. – 2014. – Випуск 24. – Том 3. – С. 72-75.
 6. Кравцова Т.М. До питання розумного строку розгляду податкових спорів у порядку адміністративного судочинства. //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Випуск 1. – Том 2. – С. 166-169.
 7. Кравцова Т.М., Кравцов О.Л Розвиток корпоративного права в Україні //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 276-278.
 8. Кравцова Т.М. Правовий статус підрозділів ОВС, які забезпечують охорону прав і свобод дітей. //Право і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 162-166.
 9. Кравцова Т.М. Щодо визначення змісту поняття «господарський порядок». //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 травня 2013 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 276-278.
 10. Кравцова Т.Н. Кодификация хозяйственного законодательства в Украине: опыт и пути совершенствования. //Актуальные вопросы совершенствования правовой системы на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 окт, 2012 г. – Минск: Бизнесофсет, 2012. – С. 37-39.
 11. Кравцова Т.М. Адміністративно-господарські правовідносини: поняття, види, ознаки. //Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (27 квітня 2012 року, м. Харків). – Х., 2012. – С. 25-27.
 12. Кравцова Т.М. Щодо питання систематизації норм адміністративно-господарського права. //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2012 року, м. Суми) І частина. – Суми: Папірус, 2012. – С. 405-407.
 13. Т.М.Кравцова. Здійснення владних управлінських функцій як основна ознака суб’єкта владних повноважень. // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. Матеріалів Міжнар. Науково-практичної конференції, 21-22 травня 2011 р. / Сумська філія ХНУВС. – Суми: Університетська книга, 2011 . – С. 377 – 378.
 14. Т.М.Кравцова. Програмування соціально-економічного розвитку держави як адміністративно-правова форма участі держави у сфері господарювання. //Юридична України. – 2011. – № 3. – С. 39-44.
 15. Т.М.Кравцова. Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності / Т.М. Кравцова, Г.В.Калініченко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 522-527 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11ktmdpa.pdf
 16. Т.М.Кравцова. Еволюція форм правління в незалежній Україні. / Т.М. Кравцова, О.Л. Кравцов //Центрально-український правничий часопис. – 2011. – № 1. – С. 3-9.- Т.М.Кравцова.
 17. Т.М.Кравцова. Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління / Т.М. Кравцова, Г.В.Калініченко // Право і безпека. – 2011. – № 1(38). – С. 25-29.
 18. Кравцова Т.М. Деякі питання щодо кодифікації податкового законодавства України // Реформування податкової служби України відповідно до Європейських стандартів: Зб. Матеріалів Науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 р. – Ірпінь, 2010. – С.
 19. Кравцова Т.М. Генезис становлення Державної податкової служби в забезпеченні наповнення державного бюджету / Т.М.Кравцова, Т.В.Гречана – Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 11(73). – С. 20-25.
 20. Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідування США / Т.М.Кравцова, О.Л.Кравцов – Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 15-19.
 21. Кравцова Т.М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації /Т.М.Кравцова, А.В.Солонар //Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522-525 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10ktmdpa.pdf
 22. Кравцова Т.М. Питання узгодженості податкового і бухгалтерського обліку на підприємствах України: чи вирішить його Податковий кодекс. //Бюлетень Головного управління юстиції у Сумській області. – 2010. – № 1. – С. 36 – 39.
 23. Кравцова Т.М. Про систему фінансового моніторингу в Україні. //Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів: матеріали ІІІ Міжнародної конференції: в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 488с – Ч.1 – С. 392-396.
 24. Кравцова Т.М. Поняття державного регулювання економіки: проблема визначення. //Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільськ: ПП «Медобори», 2010. – 592 с. – С. 128-132.
 25. Кравцова Т.Н. Результаты и проблемы проведения государственной регуляторной политики в сфере хозяйствования в Украине. //Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: Сборник материалов международной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2010 года. –  Минск,2010. – С. 125-127.
 26. Кравцова Т.М. Щодо використання «публічної адміністрації» як базової категорії у адміністративному праві України. //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Зб. Матеріалів Міжнар. Науково-практичної конференції, 15-16 травня 2010 р. / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ФОП Ляпощенко Л.Г., 2010. – С. 307 – 309.
 27. Кравцова Т.М. Чи може бути податковий агент у фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності? //Деловой журнал. – 2009. – № 41. – С.6.
 28. Кравцова Т.М. Податковий агент у фізичної особи – СПД? //Деловой журнал. – 2009. – № 42. – С.6.
 29. Кравцова Т.М. Актуальні питання правового забезпечення регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування у сфері господарювання // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16-17 травня 2009 р.). – С. 71-72.
 30. Кравцова Т.М. Щодо використання правового досвіду демократичних країн з ринковою економікою в адміністративно-правовому регулюванні господарських відносин в Україні //Порівняльно-правові дослідження. – 2008. – № 1. – С. 128-130.
 31. Кравцова Т.М. Особливості правового режиму укладення державних контрактів. //Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 8. – С. 42-44.
 32. Кравцова Т.М. Роль державної регуляторної політики у правовому забезпеченні державного регулювання в сфері господарювання. /В кн.: Збірник праць у галузі права. До 70-річчя О.М. Бандурки. / За заг. ред. К.Б.Левченко. – Наукове видання. – Київ: Юрист – Консульт, 2007. – С.179-179.
 33. Кравцова Т.М. Розвиток інституту адміністративно-господарського права. /В кн.: Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2007 р. м. Суми). – Суми: Видавництво “Слобожанщина”, 2007. – С. 43-46.
 34. Кравцова Т.М. Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функція управління. //Форум права. – 2006. – № 2. – С. 83-87. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-gournals/FP/2006-2/06ktmgtu.pdf.
 35. Кравцова Т.М. Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання. //Право і безпека. – 2006. – № 5. – Т.5. – С. 121-124.
 36. Кравцова Т.М. Правові форми залучення громадськості до регуляторної діяльності державних установ в сфері господарської діяльності. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4.
 37. Кравцова Т.М. Вимоги, пред’явлені до форми регуляторного акта. //Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник Української академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 25-32.
 38. Кравцова Т.М. Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення державного регулювання господарської діяльності. //Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 3-7.
 39. Кравцова Т.М. До питання про якість норм регуляторного акта. //Право і безпека. – 2004. – № 1. – Т.3. – С. 17-21.
 40. Кравцова Т.М. Правова характеристика відносин, що виникають у сфері державного регулювання господарської діяльності. // Право України. – 2004. – № 6. – С. 31-35.
 41. Кравцова Т.М. Аналіз проекту Закону України “Про основні принципи державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні”. //Пріоритети. Вісник доктрини приватної ініціативи. – 2004. – № 11 (17). – С. 6-11.
 42. Кравцова Т.М. Поняття регуляторного акта. //Наше право. – 2003. – № 4. – С.16-20.
 43. Кравцова Т.М. Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни. //Право і безпека. – 2003. – № 4. – Т.2. – С. 46-48.
 44. Кравцова Т.М. Концептуальні засади правового забезпечення державного регулювання в сфері господарської діяльності. //Наше право. – 2003. – № 3. – С.11-15.
 45. Кравцова Т.М. Загальна характеристика законодавства в сфері державного регулювання господарської діяльності та основні тенденції його розвитку. //Держава і право. – 2003. – № 22. – С. 199-203.
 46. Кравцова Т.М. Юридична природа норм, що регулюють відносини в сфері державного регулювання господарської діяльності. //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С.3-7.
 47. Кравцова Т.М. Правові форми державного регулювання в сфері підприємницької діяльності. // Право України. – 2003. – № 12. – С.45-47.
 48. Кравцова Т.М., Ляпіна К.М. Аналіз окремих норм Закону України “Про державну податкову службу в Україні” щодо наявності передумов для вчинення корупційних дій. // Де ховається корупція: аналіз нормативно-правових актів. – К, 2003. – С.16-17.
 49. Кравцова Т.М. Адміністративно-правові засоби забезпечення ефективності нормативно-правових актів, регулюючих підприємницьку діяльність. //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.82-85.
 50. Кравцова Т.М. Інститут громадського контролю у організаційно-правовому механізмі державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в Україні. //Держава і право. – 2003. – № 21. – С.212-218.
 51. Кравцова Т.М. Правові засади реформування системи державного регулювання у сфері підприємництва в Україні. //Часопис Київського університету права. – 2003. – № 3. – С.34-38.
 52. Кравцова Т.М. Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг. //Право і безпека. – 2003. – № 3. – Т.2. – С.104-107.
 53. Кравцова Т.М. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності. //Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С.3-6.
 54. Кравцова Т.М. Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності. //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип..24. – С. 201-205.
 55. Кравцова Т.М. Організаційно-правові проблеми здійснення податкового контролю в Україні. //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – Вип..21. – С. 213-218.
 56. Кравцова Т.М. Поняття та види легалізації господарської діяльності. //Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 2. – С.131-135.
 57. Кравцова Т.М. Ліцензування як адміністративно-правова форма діяльності виконавчих органів державної влади. //Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Збірник наукових праць за мат. Наук.-прак.конф. (м. Київ, 14-15 лютого 2003р.). – К.: ООО “АДЕФ-Україна”, 2003. – С.108-111.
 58. Кравцова Т.М. Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип..20. – С. 273-278.
 59. Кравцова Т.М. Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва. //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип..17. – С. 234-238.
 60. Кравцова Т.М. Функції права в системі державного управління. //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – №14. – С. 67-70.
 61. Кравцова Т.М. Вдосконалення державного контролю за підприємницькою діяльністю як один із напрямків звуження тіньового сектору економіки України. //Проблеми розвитку малого бізнесу. Тіньовий бізнес: Тези доповідей другої наук.-практ. конф. (Харків, 2002). – Х.: Центр прав людини “Дерево життя”, 2002. – С.113-114.
 62. Кравцова Т.М. Управлінський аспект дії права. //Законодавство України: проблеми вдосконалення. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2001. – № 7. – С.139-143.
 63. Кравцова Т.М. Науково-обґрунтований регуляторний акт – шлях до ефективного державного регулювання підприємницької діяльності. //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С.100-101.
 64. Кравцова Т.М. Правові аспекти фінансової діяльності підприємств. // Вісник Сумського аграрного університету. – 1999. – № 2. – С. 70 – 73.
 65. Кравцова Т.М. Причини виникнення банкрутства як нового економічного явища в Україні. //Вісник Сумського аграрного університету. – 1998.- №1.- С.58-64.. Загальний обсяг — 0,7 д.а.
 66. Кравцова Т.М. Факторний аналіз імовірності настання банкрутства //Вісник Сумського аграрного університету. – 1998.- №1 .- С.121-124. Загальний обсяг — 0,4 д.а.
 67. Шумська1 Т.М. Фінансові аспекти екологічного інвестування. // Вісник Сумського сільськогосподарського інституту. Серія: Фінанси і кредит. – 1997. – №1.- С.98- 101. Загальний обсяг— 0,25 п.л.
 68. Кашенко О.Л., Коломиец  А.И., Шумская1 Т.Н. Аудит и экспертиза товарно – материальных ценностей на предприятии. //Вісник Сумського державного  університету. Серія: Фінанси та  кредит. –  1996. – № 1(5).- С.33-37.  Загальний обсяг — 0,3 п.л. (Особисто Т.М.Кравцової – 0,1  д.а.).
 69. Шумская1  Т.Н., Кочи А.Ю., Нечипуренко  В.Н. Совершенствование инвестиционных   процессов.. //Вісник Сумського державного  університету. Серія: Фінанси та  кредит.-  1996. – № 1 (5).-С.77-79. Загальний обсяг — 0,15 п.л. (Особисто Т.М.Кравцової 0,05 д.а.).