Головна-ТОР3
    Partfolio

ПОРТФОРЛІО – ВІЗИТКА СТУДЕНТА ЮРФАКА

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Портфоліо – це візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину; досьє, збори документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про можливості, здібності фахівця.

Портфоліо студента – це портфель (папка) індивідуальних освітніх і творчих досягнень студента за час навчання на юридичному факультеті СНАУ.

 Мета портфоліо – максимальне розкриття індивідуальних можливостей кожного студента, розвиток мотивації до безперервного навчання, підвищення самооцінки.

У Портфоліо студента необхідно зібрати, систематизувати і зафіксувати результати власного розвитку, зусилля, прогрес і досягнення, продемонструвати свої здібності та  інтереси.

 Портфоліо студента складається з розділів:

Розділ 1. Професійні знання

Розділ 2. Професійні навички та вміння

Розділ 3. Участь у позанавчальній діяльності

Розділ4. Заохочення

Розділ 5.Самоаналіз навчальної та позанавчальної роботи

Розділ 6. Відгуки та характеристики керівників баз практик, наукових керівників, викладачів

«Портфоліо робіт студента» з окремих дисциплін, міждисциплінарним курсам, професійним модулів, яке буде накопичуватися в міру їх вивчення. До складу «Портфоліо робіт» можуть увійти всі результати Вашої аудиторного і позааудиторного самостійної роботи: контрольні, практичні роботи, підготовлені реферати, доповіді, публікації, есе, пам’ятки, кросворди, плакати, таблиці, буклети, документи з виробничих практик, інші результати роботи, оцінені викладачами або іншими  особами.

Частиною Портфоліо студента є також всі дипломи, сертифікати, грамоти, подяки, відгуки, оцінка виконуваних в університеті доручень, фотографії та інші офіційні документи, що свідчать про ваші досягнення в навчальних, спортивних, творчих, наукових, громадських та інших заходах.

В даний час при посиленні професійної конкуренції «Портфоліо студента» розглядається роботодавцями як важливий об’єктивний показник якості підготовки потенційного працівника і враховується при прийнятті його на роботу, тобто ваше Портфоліо надалі послужить вам основою для складання резюме випускника.

Ось чому так важливо з перших днів оволодіння професією намагатися вчитися добре, якісно виконувати завдання викладачів, брати участь в студентських заходах, збирати всі об’єктивні свідчення виконаної роботи, і тоді з часом ваше студентське Портфоліо стане фундаментом вашого майбутнього професійної майстерності, яке знайде своє відображення в Портфоліо фахівця.

Необхідно сказати про те, що в кінці кожного навчального року ви повинні проаналізувати своє Портфоліо і за його результатами оцінити свою діяльність в університеті, свій розвиток як студента і особистості: що нового ви дізналися, чому навчилися, а чому – ні і чому; як ви можете використовувати отримані знання та вміння в житті, це і є «Рефлексивне портфоліо». Таким чином, складання Портфоліо – це не гонка за дипломами та всілякими грамотами, важливий сам процес участі в навчальній, науковій, спортивній або творчій роботі.

Фіксація результатів діяльності і досягнень здійснюється систематично. До портфоліо прикладаються всі підтверджуючі документи. У портфоліо можуть бути включені фотографії.

УСПІХІВ ВАМ!