Співробітники

Наукова робота викладачів та студентів.

Юрфак СНАУ – має вагомі результати у національному науковому рейтингу! Запара С.І. є заступником наукової комісії з права МОН України, передусім з причин активної наукової діяльності викладацького складу юридичного факультету. Про це свідчать щорічне колективне виконання наукових досліджень за державним замовленням із оприлюдненням їх результатів у престижних рейтингових журналах України та світу, які індексуються міжнародними науково-метричними базами даних (зокрема SCOPUS), видання монографій, навчальних посібників (в тому числі й англійською мовою), проведення на високому рівні наукових конференцій та семінарів, успішний захист дисертаційних досліджень викладачами факультету і перемоги у наукових конкурсах. Наприклад, дипломи найвищого (першого!) ступеню здобули студентки юридичного факультету СНАУ – Щербак Марія та Гасай Марина у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук у 2015/2016 н.р. Детальніше про це дивись на http://ur.sau.sumy.ua/?page_id=60
Досвідчені науковці сприяють розвитку наукової діяльності студентів, публікують спільні наукові статті та тези доповідей науково-практичних та міжнародних конференцій, формуючи, таким чином майбутній науковий кадровий резерв факультету).

Наприклад,  дивись про це на http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4172

У поточному році юридичний факультет відкрив науковий журнал «Публічне та приватне право», де мають можливість оприлюднюватись результати актуальних наукових досліджень.