Співробітники

Гресь Наталія Миколаївна

Старший викладач кафедри  приватного та соціального права.

gres

Автобіографічна довідка:

Europass: Curriculum Vitae

У 1997 р. закінчила Охтирську гімназію ім. Антоненка-Давидовича.

У 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю вчитель історії та правознавства.

У 2009 році закінчила Українську академію банківської справи за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

З вересня 2003 року – асистент кафедри правового забезпечення АПК

З листопада 2008 р. – старший викладач кафедри правового забезпечення АПК.

З 2013 р. – завідувач Лабораторії практичного права, юридичної клініки «Довіра» юридичного факультету СНАУ.

У 2008 р. виконана науково-дослідна робота за бюджетною тематикою разом із колективом кафедри на тему: «Дослідження структурних і посадових регламентів для центрального апарату міністерства та показників і методів оцінки управлінської праці».

Тези, статті, навчальні посібники, підручники

 2015 рік

Наукові статті

  1. Гресь Н.М. Договірне регулювання аліментних зобов’язань щодо утримання батьками своїх дітей / Н.М. Гресь // Юридичний науковий електронний журнал – 2015. – №3. –  С. 49-52.

 Тези доповідей на конференціях

1.Гресь Н.М. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину / Н.М. Гресь  // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: мат. ІІ Всеукр. НПК (16-17 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. – С. 17-19.

  1. Гресь Н.М. Право членів сім’ї на користування житлом після припинення сімейних відносин з власником житла / Н.М. Гресь // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – Суми, 2015. – С. 321

2014 рік

Наукові статті

1. Гресь Н.М. Правовий статус одинокої матері (батька) за законодавством України / Н.М. Гресь // Юридичний науковий електронний журнал. – № 3. – 2014.- С. 60-62..– Режим доступу:http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2090

2013 рік

Тези доповідей на конференціях

1. Гресь Н.М. Аналіз деяких питань пенсійного реформування в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції [«Роль права та закону в громадянськомусуспільстві»], (Київ,8-9 лютого 2013 р.). – К.:Центрправовихнауковихдосліджень, 2013. – С.68-70.Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1536

2. Гресь Н.М. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку в Україні / Гресь Н.М. // Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 р.).- Суми, 2013.

2011 рік

Тези доповідей на конференціях

1. Гресь Н.М. Актуальні проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет / Гресь Н.М. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (29 квітня 2011 року). – Том І. – Суми, 2011.

2008 рік

Тези доповідей на конференціях

1.Гресь Н.М. Забезпечення інформаційної прозорості при впровадженні пенсійної реформи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука»], присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – С. 178-180.

2007 рік

Тези доповідей на конференціях

1. Гресь Н.М. Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету(4 – 6 квітня 2007 р). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007.