Співробітники

Роговенко Олег Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

Автобіографічна довідка

Europass: Curriculum Vitae

Роговенко Олег ВолодимировичУ 2000 році закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство».

У 2002 році закінчив СНАУ за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація – правове забезпечення АПК.

З 2000 до 2001 року працював викладачем історії та психології в технікумі СНАУ.

З липня 2003 року – заступник декана з навчальної та фінансової діяльності юридичного факультету.

З січня 2006 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін.

З листопада 2008 року – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

У лютому 2012 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у НУБіП України м. Київ.

З вересня 2012 року працює на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін та українознавства.

З вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри адміністративного та інформаційного права.

Наукові статті, тези

Наукові статті

1. Роговенко О.В. Критоерії прведення децентралізації в Україні / О.В. Роговенко // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». м. Запоріжжя. – 2016. – № 3 .– C. 35-38.

2. Роговенко О.В. Поняття та ознаки прибережної смуги морів як правової категорії / О.В. Роговенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2011. – №3 – С. 77 – 83.

3. Роговенко О.В Шляхи вдосконалення правового регулювання охорони прибережної смуги морів як комплексного об’єкта правового регулювання / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №157. – Київ, 2011. – С. 166 – 171.

4. Роговенко О.В До питання про формування прибережної смуги морів / О.В. Роговенко // Вісник Національного університету біоресурсів та природокористування. №165. – Київ, 2011. – С. 210 – 214.

5. Роговенко О.В. Про необхідність застосування терміну «прибережна смуга морів» як узагальнюючої правової категорії / О.В. Роговенко // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк 25 лютого 2011 р.): Спеціальний випуск. – Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2011. – С. 50-54.

Тези доповідей на конференціях

1. Роговенко О.В. Право депутатської недоторканості в Україні: проблеми теорії та практики / О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 32–34.

2. Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти місцевого самоврядування: теорія та практика реалізації в Україні/ О.В. Роговенко  // «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки»: матеріали Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції . м. Суми,14-25 квітня 2016 року. –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», 2016. – С. 51–54.

3. Роговенко О.В. Міжнародні правові стандарти у сфері місцевого самоврядування. Науково –практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету, 21-24 квітня 2015 рік м. Cуми. –С. 338.

4. Роговенко О.В. Щодо реформування місцевого самоврядування в україні в контексті наближення до міжнародних правових стандартів. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 81-84.

5. Роговенко О.В. Територіальна оргвнізація влади в Україні: проблеми та перспективи. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки» 16-17 квітня 2015 рік м. Суми.- С. 84-86.

6. Роговенко О.В. Посадове регламентування в сфері місцевого самоврядування./ О.В. Роговенко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р., м. Суми. – Суми: Сумський національний аграрний університет, юридичний факультет, 2014. – С. 53-55.

7. Роговенко О.В., Лоїк Є.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Конституційне правове регулювання діяльності політичних партій Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

8. Роговенко О.В., Чеперис Е.В. студент 5 курсу юридичного факультету. Забезпечення конституційним правом та свободою людини і громадянина в процесі діяльності органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

9. Роговенко О.В., Горбач А.Л. студент 4 курсу юридичного факультету. Організаційно-правові проблеми реалізації повноваження органів місцевого самоврядування // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

10. Роговенко О.В., Шестерньов Д. студент 4 курсу юридичного факультету. Територіальні громади як не відповідальна складова демократичного устрою в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

11. Роговенко О.В., Жуков А.С. студент 4 курсу юридичного факультету. Судовий захист прав і свобод людини в Україні // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (13 листопада 2012 р.). – Суми, 2012.

12. Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, асистентів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). Суми, 2011. – С. 420-421.

13. Роговенко О.В. Правові аспекти інтегрованого управління охороною довкілля прибережних територій та акваторій в США / О.В. Роговенко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29 квітня 2011 р.). – Суми: СНАУ, 2011. – С. 420-421.

14. Роговенко О.В. Правові аспекти конституційного захисту прав та інтересів селян// Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20 – 29 квітня 2009 р.) Т.1. – Суми, 2009. – С. 313.

15. Роговенко О.В. Інформаційний розвиток фонду громад. // Матеріали МНПК “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно – правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 – 17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. – 158 с.

16. Роговенко О.В., Кравченко О. Гарантії депутатської діяльності. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.

17. Роговенко О.В., Панченко Д. Ефективність виборчих систем. // Матеріали НПК молодих вчених СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми, 2008.