Співробітники

Гончаренко Анатолій Володимирович

Кандидат історичних наук, доценткафедри державно–правових дисциплін та українознавства

Електронна адреса: anatoliygoncharenko@ukr.net

Автобіографічна довідка

Народився 6 серпня 1978 р. у м. Суми в родині вчителів.

У 1995–2000 рр. навчався в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, отримав диплом з відзнакою зі спеціальності «Історія і правознавство» з присвоєнням кваліфікації вчитель історії і правознавства.

2000–2001 рр. – викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

2001–2004 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

У 2004 р. достроково захистив кандидатську дисертацію «Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875–1878 рр.» за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

2004–2007 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Одночасно обіймав посаду заступника декана історичного факультету з наукової роботи.

У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

2007–2010 рр. – докторант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія).

2010–2016 рр. – декан історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

З 2017 р. доцент кафедри державно–правових дисциплін та українознавства.

Підвищення кваліфікації та стажування

1. Школа вищого корпусу державної служби, Національне агентство України з питань державної служби, Офіс зв’язку НАТО в Україні. 

Семінар для тренерів/науково–педагогічних працівників, які надають освітні послуги у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України «Сучасні тенденції і проблеми  міжнародної безпеки» (12.06.2014 р.).

2. Школа вищого корпусу державної служби, Національне агентство України з питань державної служби, Офіс зв’язку НАТО в Україні.

Семінар для тренерів/науково–педагогічних працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України «Виклики європейській безпековій системі: регіональні конфлікти» (19.03.2015 р.).

3. Сумський державний університет. Кафедра теорії та історії держави і права «Дискусійні питання історії зарубіжних країн новітнього часу» (18.05.2016 р. – 17.06.2016 р.).

4. Почесне консульство Азербайджанської Республіки у м. Харків (06.09.2016 р. – 06.03.2017 р.).

5. Чернівецький національний університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра міжнародних відносин (20.03.2017 р. – 19.04.2017 р.).

Автор 70 наукових публікацій з всесвітньої історії, історії міжнародних відносин та історії України.

Член Обласної редакційної колегії видання Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Сумська область». – Суми: Собор, 2008. – 920 с.

Член Обласної редакційної колегії виданняРеабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга третя. Ч. 1.– Суми: Редакційно–видавнича група, 2015. – 496 с.

Член Громадської ради з питань вивчення історії Сумщини.

Член редакційної колегії науково–документальних видань Сумської області.

Заступник головного редактора фахового наукового видання «Сумський історико–архівний журнал», яке індексується в науково–метричних базах Index Copernicus, ERIH PLUS та ін.

Нагороджений почесними грамотами та подяками Сумської обласної державної адміністрації, Малої Академії Наук України, Міністерства освіти і науки України.

Статті, тези, навчально–методичні посібники

2017 р.

Наукові статті

1. GoncharenkoA.V. The European Union in the international economic policy of Great Britain (1997–2007) / A.V. Goncharenko// The scientific heritage. – Budapest. – №. 8 (8). – V. 2. – 2017. – P. 52–56.

2. Гончаренко А.В. Британсько–американське міжнародне співробітництво у військово–промисловій сфері (1997–2007 рр.) / А.В. Гончаренко // ЕМІНАК: науковий щоквартальник. – Київ–Миколаїв: НДЦ «Лукомор’є». – 2017. – № 1 (17). – Т. 2. – С. 58–64.

3. GoncharenkoA.V. Eastern Europe in the international policy of the United States, 1981–1989 / A.V. Goncharenko// Virtus: Scientific Journal. – Montreal: СPM «ASF». – 2017. – № 11. – P. 222–226.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Міжнародно–правові аспекти об’єднання Німеччини у 1990 р. / А.В. Гончаренко // Актуальні питання вітчизняної юридичної науки: матеріали Четвертої Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Суми, 13–14 квітня 2017 р. – Суми: СНАУ, 2017. – С. 39–41.

2016 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Великобританія в міжнародній інформаційній антиіракській кампанії США, 2002–2006 рр. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2016. – № ХLIХ. – С. 59–70.

Тези доповідей на конференціях

1. GoncharenkoA.V. «Euroscepticism» intheinternationalrelationsoftheGreatBritain, 1972–1997 / A.V. Goncharenko// TheSecond International Conference on scientific development in Europe. Proceedings of the conference. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2016. – Р. 24–29.

2014 р.

Тези доповідей на конференціях

1. Гудова Т.М., Гончаренко А.В. М. Тетчер та зовнішня політика Великобританії щодо СРСР у 1983–1990 рр. / Т.М. Гудова, А.В. Гончаренко // Історико–філософські читання молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції (25 квітня 2014 року). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – Ч. 1. – С. 26–29.

2. Марченко Н.І., Гончаренко А.В. Південно–Східна Азія в зовнішній політиці президента США Джона Кеннеді (1961–1963 рр.) / Н.І. Марченко, А.В. Гончаренко // Історико–філософські читання молодих учених: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції (25 квітня 2014 року). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – Ч. 1. – С. 64–66.

2013 р.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Політика Великобританії та Росії у Східному питанні у 40–х рр. ХІХ ст. / А.В. Гончаренко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю «Історико–філософські читання молодих учених» (25 квітня 2013 року). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 21–22.

2. Гончаренко А.В. Східне питання та міжнародні відносини: місія лорда Р. Солсбері до Константинополя (листопад–грудень 1876 р.) / А.В. Гончаренко // Історико–краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. – Ч. ІІ. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 119–123.

2012 р.

Тези доповідей на конференціях

1. Фінкільштейн О.В., Гончаренко А.В. Балкани в зовнішньополітичному курсі Д. Андраші в 1871 р. / О.В. Фінкільштейн, А.В. Гончаренко // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю «Історико–філософські читання молодих учених». – Суми: Вид–во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 70–73.

2. Матюшенко О.В., Гончаренко А.В. Становлення «східної політики» канцлера ФРН К. Адунаеура (1950–1960 рр.) / О.В. Матюшенко, А.В. Гончаренко // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю «Історико–філософські читання молодих учених». – Суми: Вид–во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 31–33.

2011 р.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Британсько–російські протиріччя у Східному питанні: Берлінський меморандум 1876 р. / А.В. Гончаренко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського / Під ред. М.С. Бур’яна. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 110–115.

2. Гончаренко А.В., Єжова А.А. Україна в геополітичній концепції Збігнева Бжезинського / А.В. Гончаренко, Єжова А.А. // Матеріали ІХ Всеукраїнської історико–краєзнавчої конференції з міжнародною участю. – Суми: Вид–во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 147–150.

2010 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Розвиток британсько–російських протиріч у Східному питанні в січні–квітні 1878 р. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2010. – № ХХХ. – С. 70–85.

2. Гончаренко А.В. Східне питання та британсько–російські відносини (грудень 1876 – квітень 1877 рр.) / А.В. Гончаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 19. – С. 14–26.

3. Гончаренко А.В. Формування російської програми врегулювання Східного питання (березень–квітень 1876 р.): на основі документів Архіву зовнішньої політики Російської імперії / А.В. Гончаренко // Сумський історико–архівний журнал. – 2010. – № VIII–IX. – С. 71–76.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Британсько–російські переговори в Східному питанні: проект Е. Дербі (вересень–листопад 1876 р.) / А.В. Гончаренко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (1920–2003 рр.). – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність». – 2010. – Ч. І. – С. 117–122.

2. Гончаренко А.В. Формування боснійсько–мусульманського етносу (кінець XV – перша половина XIX ст.) / А.В. Гончаренко // Актуальні питання вітчизняної та світової історії. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид–во СумДУ, 2010. – С. 47–51.

2009 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В.Велика Британія та російсько–турецька війна 1877–1878 рр. / А.В. Гончаренко // Дриновський збірник. – Харків–Софія: Академічне видавництво ім. проф. Марина Дринова, 2009. – Т. ІІІ. – С. 113–123.

2. Гончаренко А.В. Британська історіографія британсько–російських відносин у Східному питанні в 70–80–х рр. ХІХ ст./ А.В. Гончаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 20. – С. 29–37.

3. Гончаренко А.В. Загострення британсько–російських протиріч у Східному питанні в період російсько–турецької війни 1877–1878 рр./ А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2009. – № ХХVІІІ–ХХІХ. – С. 95–105.

4. Гончаренко А.В. Еволюція британсько–російських протиріч у Східному питанні (листопад 1875 – квітень 1876 рр.)/ А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2009. – № ХХVІ– ХХVІІ. – С. 92–101.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Американська історіографія британсько–російських відносин у контексті Східного питання (70–80–ті рр. ХІХ ст.) / А.В. Гончаренко // Актуальні питання історії та культури. Матеріали науково–теоретичної конференції викладачі, аспірантів та  студентів. – Сум: Вид–во СумДУ, 2009. – Вип. ІІІ. – С. 51–52.

2. Гончаренко А.В. Британсько–російська угода про перегляд умов Сан–Стефанського прелімінарного мирного договору 1878 р. (травень 1878 р.). / А.В. Гончаренко // Каразінські читання (історичні науки): Тези 62–ї міжнародної наукової конференції молодих вчених «Каразінські читання» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – С. 80–82.

3. Гончаренко А.В. Британсько–російське суперництво у Східному питанні та наслідки Берлінського конгресу 1878 р./ А.В. Гончаренко // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009. Матеріали п’ятої міжнародної науково–практичної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 4. – С. 20–23 .

4. Гончаренко А.В. Східне питання та британсько–російські відносини (серпень 1878 – липень 1979 рр.) // Розвиток наукових досліджень 2009. Матеріали п’ятої міжнародної науково–практичної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2009. – Т. 5. – С. 21–24.

2008 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Британо–російський компроміс у Східному питанні на Берлінському конгресі 1878 р. / А.В. Гончаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 380–381. – С. 71–75.

2. Гончаренко А.В. Початок Східної кризи 70–х рр. ХІХ ст.: нові мотиви британо–російського суперництва у Східному питанні / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. –2008. – № ХХІV. – С. 58–66.

3. Гончаренко А.В. Російська дореволюційна та радянсько–російська історіографія британсько–російських відносин в контексті Східного питання у 70–80–х рр. ХІХ ст./ А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2008. – № ХХV. – С. 54–60.

4. Гончаренко А.В. Сан–Стефанський прелімінарний мирний договір 1878 р. в контексті британо–російських протиріч у Східному питанні / А.В. Гончаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 15. – С. 38–50.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Британо–російські відносини у Східному питанні та нота Д. Андраші (грудень 1875 – лютий 1876). / А.В. Гончаренко // Розвиток наукових досліджень 2008. Матеріали четвертої міжнародної науково–практичної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2008. – Т. 4. – С. 20–23.

2. Гончаренко А.В. Основні тенденції американської історіографії політики Великобританії та Росії у Східному питанні в 70–80 рр. ХІХ ст. / А.В. Гончаренко // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008. Матеріали четвертої міжнародної науково–практичної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2008. – Т. 4. – С. 15–17.

3. Лісова В.О., Гончаренко А.В. Болгарське питання в російсько–британських відносинах у 1878–1886 рр./ В.О. Лісова, А.В. Гончаренко // Розвиток наукових досліджень 2008. Матеріали четвертої міжнародної науково–практичної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2008. – Т. 4. – С. 56–58.

2007 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Стамбульська конференція 1876–1877 рр.: спроба британо–російського компромісу в Східному питанні / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2007. – № ХХІ–ХХІІ. – С. 63–71.

2. Гончаренко А.В. Східне питання та британо–російські відносини в травні–липні 1876 р. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. –2007. – №ХХІIІ. – С. 24–35.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Британо–російське суперництво в Османські імперії у період Східної кризи 1875–1878 рр. / А.В. Гончаренко // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції Україна–Туреччина: історія культурних зв’язків і співробітництво на сучасному етапі. –  Київ: НБУ імені В.І. Вернадського. – 2007. – С. 5.

2. Гончаренко А.В. Британо–російські переговори у Східному питанні: Лондонський протокол 1877 р. / А.В. Гончаренко // Україна наукова. Матеріали третьої Всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції. – Київ: ТОВ ТК Меганом. – 2007. –– Ч. 1. –  С. 16–18.

3. Гончаренко А.В. Позиції Великобританії та Росії на Балканах та Близькому Сході у першій половині 70 рр. ХІХ ст. / А.В. Гончаренко // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали третьої міжнародної конференції. – Полтава: ІнтерГрафіка. – 2007. – Т. 3. – С. 94–97.

4. Давиденко Р.В., Гончаренко А.В. Розвиток радянсько–американських відносин у період Кубинської революції 1953–1961 рр. / Р.В. Давиденко, А.В. Гончаренко // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали третьої Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції. – Київ: ТОВ ТК Меганом. – 2007. – Ч. 2. – С. 9–11. 

5. Дєнєжніков С.С., Гончаренко А.В. Ліквідація французького протекторату в Марокко у 1956 р. / С.С. Дєнєжніков, А.В. Гончаренко // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали третьої Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції. – Київ: ТОВ ТК Меганом. – 2007. –Ч. 2. –  С. 11–12.

6. Литвин О.О., Гончаренко А.В. Еволюція радянсько–американських відносин в період Карибської кризи 1962 року / О.О. Литвин, А.В. Гончаренко // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали третьої Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції. – Київ: ТОВ ТК Меганом. – 2007. – Ч. 2. – С. 17–19.

7. Лісов О.С., Гончаренко А.В. Відновлення авторитету Російської імперії на міжнародній арені (1856–1870 рр.) / О.С.Лісов, А.В. Гончаренко // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали третьої Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції. – Київ: ТОВ ТК Меганом. – 2007. – Ч. 2. – С. 16–17.

2006 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Балкани в британо–російських протиріччях у серпні–листопаді 1876 р. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2006. – № ХХ. – С. 34–42.

Тези доповідей на конференціях

1. Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Росії у період Східної кризи 1875–1878 рр. // Всесвітня історія та міжнародні відносини. – Луганськ: ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 2. – С. 16–18.

2005 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Боснія та Герцеговина в контексті східної політики Великобританії напередодні Стамбульської конференції 1876–1877 рр. / А.В. Гончаренко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 14. – С. 21–29.  

2. Гончаренко А.В. Боснійсько–герцеговинське питання на Стамбульській конференції 1876 – 1877 рр.: позиція Росії / А.В. Гончаренко // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ: Видавництво СНУ імені В. Даля. – 2005. – Вип. 6. – С. 27–33.

3. Гончаренко А.В. Генезис боснійсько–мусульманського етносу (кінецьXV – перша половина ХІХ ст.) / А.В. Гончаренко // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: ХДУ. – 2005. – Вип. ХІХ. – С. 13–16.

4. Гончаренко А.В. Політика Росії щодо Боснії та Герцеговини в липні 1875 – лютому 1876 рр. / А.В. Гончаренко // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Луганськ: Видавництво СНУ імені В. Даля. – 2005. – Вип. 7. – С. 61–71.

5. Гончаренко А.В. Становлення боснійсько–герцеговинського визвольного руху: 1800–1874 рр. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2005. – № ХV. – С. 122–127.

2004 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Політика Великобританії на початку повстання в Боснії та Герцеговині в липні–листопаді 1875 року / А.В. Гончаренко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНПУ імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 8. – С. 40–47.

2. Гончаренко А.В. Російський проект автономії Боснії та Герцеговини (квітень 1876 року) / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ. – 2004. – № ХІІІ–ХІV. – С. 122–127.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Росії (липень–листопад 1875 р.) / А.В. Гончаренко // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково–теоретичної конференції „Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи  співробітництва”. – Кривий Ріг, 2004. – С. 209–218.

2003 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Боснійський вілайєт у 1800–1874 рр. / А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: СумДУ,2003.–№ХІ–ХІІ.–С.92–99.

2. Гончаренко А.В. Боснійські мусульмани (друга половина ХV–50–ті рр. ХІХ ст.) / А.В. Гончаренко // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: Видавництво інституту проблем штучного інтелекту, 2003. – № 3. – С. 90–94.

3. Гончаренко А.В. Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії в липні 1875 – червні 1876 рр. / А.В. Гончаренко // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ: ЛНПУ імені Тараса Шевченка. –2003. – № 6 (62). – С. 46–52.

Тези доповідей на конференціях

1. Гончаренко А.В. Роль релігійного фактора у формуванні боснійсько–мусульманського етносу (друга половина ХV – початок ХІХ ст.) / А.В. Гончаренко // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково–практичної конференції. – Донецьк: Видавництво інституту проблем штучного інтелекту, 2003. – С. 82–84.

2002 р.

Наукові статті

1. Гончаренко А.В. Боснія та Герцеговина в складі Османської імперії у другій половині XV–70–х рр. ХІХ ст. / А.В. Гончаренко // Історико–політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – Т. 9. – С. 242–246.

2. Гончаренко А.В. Позиція Росії на початку повстання в Боснії та Герцеговині в липні–жовтні 1875 р./ А.В. Гончаренко // Сумська старовина. – Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2002. – № Х. – С. 70–75.

3.  Гончаренко А.В. Сепаратиський рух боснійських мусульман у другій половині ХVІІ–50–х рр. ХІХ ст. / А.В. Гончаренко // Література та культура Полісся: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин. – 2002. – Вип. 21. – С. 56–59.