Історія факультету

Історія факультету

«Змінюючи себе – змінюємо світ», таке головне кредо нашого факультету, який вже друге десятиліття виборює право надавати престижну юридичну освіту. За цей час, сформувався колектив факультету, сповнений бажанням створити умови для студентів, готових до сприйняття «живої» юриспруденції, позбавленої шаблонного мислення, обтяженого консервативним минулим.

Дійсно, у 2016 році виповнюється сімнадцять років з того часу, коли після ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст – юрист» було здійснено перший набір студентів за цим напрямом підготовки. До скарбниці розвитку факультету в різні часи вагомий внесок зробили М.П. Усенко, М.П. Гриценко, Н.І. Строченко, А.С. Захарчук, які  виконували обов’язки декана факультету. З 2007 року деканом факультету є д.ю.н., професор С.І. Запара.

Лише через десять років наполегливої праці факультет ліцензував наступний освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр». Ці роки відзначились посиленою працею над формуванням безсумнівної та авторитетної цінності факультету – його кадрового складу. Ректорат університету вжив безпрецедентні заходи щодо формування кадрового складу факультету і запросив на роботу до навчального закладу докторів та кандидатів юридичних наук із інших регіонів (зокрема, д.ю.н., професора І.В. Арістову, д.ю.н., професора С.І. Запару, к.ю.н., доцента В.І. Гаєнко, к.ю.н., доцента А.В.Сергєєва та інших), адже на той момент відчувався брак таких кадрів на Сумщині. Окрім того, викладачі факультету були направлені до навчання в аспірантурі у провідні вищі навчальні заклади України, серед яких Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут законодавства Верховної Ради України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого та інші центри сучасної правової освіти. Ентузіазм та наполегливість д.ю.н., професора Арістової І.В. дозволили створити першу в Україні правову школу фахівців з інформаційного права, що на факультеті віднайшла реалізацію в дослідженнях учнів професора – Т.О. Чернадчук, В.В. Ткаченко, М.Ю. Кузнєцової. Успішні захисти дисертацій засвідчили перед громадою готовність факультету здійснювати набір на вищий освітній кваліфікаційний рівень.

Сьогодні факультет продовжує формувати наукові школи, адже за останні п’ять років чотири викладачі факультету захистили докторські дисертації, що є найвищим офіційним показником розвитку юридичної науки регіону. Уперше за часи незалежної України в Сумському НАУ отримала розвиток цивілістична школа під керівництвом д.ю.н., професора кафедри правосуддя М.М. Ясинка. Його багаторічний досвід роботи суддею та сучасна адвокатська практика є плацдармом для наукового пошуку та правового експерименту як викладачів, так і студентів юридичного факультету. Розвиток цивілістичної школи було закріплено вагомим результатом – у 2014 році докторську дисертацію захистив відомий юрист-практик, старший радник юстиції Курило Микола Петрович, у якого Ясинок М.М. був науковим консультантом.

Із захистом докторської дисертації Запари Світлани Іванівни у 2014 році почала розвиватися і наукова школа з теорії та історії держави і праваісторії політичних і правових учень, а також з трудового права та права соціального забезпечення. Досягнення науково-викладацького колективу дозволили розробити унікальні пропозиції щодо спеціалізації освітнього ступеня «магістр», який було ліцензовано у 2015 році.

Про якість кадрового складу свідчить і професійний досвід викладачів факультету. Недаремно лідером студентських опитувань щодо визначення найкращих викладачів факультету є перший проректор Сумського НАУ, Почесний працівник прокуратури України, Відмінник освіти України, д.ю.н., доцент М.П. Курило, який викладає дисципліни «Основи криміналістики» та «Прокурорська діяльність». Відзначають студенти і заняття адвоката, д.ю.н., професора кафедри правосуддя М.М. Ясинка, юриста-практика А.В. Шульженко, судмедексперта, к.м.н. О.С. Моїсеєнко, що викладає дисципліну «Судова та медична експертиза», лекції трудового арбітра, д.ю.н., доцента С.І. Запари, визнаного в Україні фахівця з фінансового права, к.ю.н., доцента Т.О. Чернадчук, юриста-практика, к.ю.н., доцента О.В. Роговенка та багатьох інших.

Статистика свідчить про високопрофесійний кадровий склад та невпинний процес самовдосконалення викладачів факультету. Серед 27 викладачів, які забезпечують навчальний процес на факультеті та в університеті, чотири штатних доктори юридичних наук, дванадцять штатних кандидатів юридичних наук. Юридичний факультет пишається тим, що головний акцент у педагогічному процесі визначає практична підготовка лектора, його бажання працювати з молоддю, що створює неповторну, унікальну атмосферу взаєморозуміння та саморозвитку.

Сьогодні юридичний факультет Сумського НАУ – це вельми відомий та престижний факультет, який продукує найкращі освітні традиції, тісно пов’язані зі славетним минулим Сумщини, його багатою правовою історією, яка відображає волелюбний дух козацької Глухівщини – останньої гетьманської столиці, духовну спадщину Путивля, шанобливе ставлення до найціннішого скарбу Сумщини – землі. При цьому для нашого колективу найвищою цінністю залишається неповторний внутрішній світ молодої людини, який обережно, але впевнено наповнюється необхідними правовими знаннями та вміннями. Навчання кожного, від студента до викладача-лектора, створює щоденну та найцікавішу історію юридичного факультету СНАУ.