Міжнародне право

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 293 «Міжнародне право»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 4 роки (денна форма);

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ    30

 

ПЕРЕВАГИ

Знання та навички, здобуті під час навчання, дають змогу працювати:

по-перше, здобуття кваліфікації юриста дозволяє працювати у сфері національного, міжнародного права (наші випускники зможуть реалізувати себе у юридичній практиці обіймаючи посади юрисконсульта, адвоката, нотаріуса);

по-друге, стрімке зростання обсягів міжнародної торгівлі, збільшення обсягів міжнародних інвестицій, просування на національний ринок іноземних компаній та інші процеси, пов’язані з інтенсифікацією міжнародних відносин та міграцією населення, викликають потребу у юридичному обслуговуванні даних процесів. Таким чином, на ринку праці постійно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях саме у сфері міжнародного права та порівняльного правознавства (що є перевагою у порівнянні із іншими юридичними спеціальностями). Так, випускники спеціальності «міжнародне право» можуть працювати у міжнародних компаніях, у т.ч. міжнародних юридичних компаніях.

 

ЗНАННЯ

різних галузей міжнародного публічного права, включаючи відповідні знання з порівняльного цивільного права, міжнародного приватного права, вчаться виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливі ризики.

Студенти отримують знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних і зовнішньоекономічних відносин, ґрунтовні знання з міжнародного приватного права іноземних держав, практичні навички, необхідні для участі в діяльності державних органів, громадських організацій в області міжнародних відносин і зовнішньоекономічної діяльності.

ЩО ВИВЧАЮТЬ:

Міжнародне публічне право

Міжнародне приватне право

Право Європейського Союзу

Порівняльне конституційне право

Порівняльне цивільне право

Вдосконалення іноземної мови за професійним спрямуванням

 

НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ :

органи законодавчої, виконавчої та судової влади;

правоохоронні та правозахисні органи;

відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств;

митна служба;

податкова служба;

дипломатична та консульська служба;

ринок фінансових послуг;

помічник адвоката, політика, нотаріуса, помічник судді та ін.

Бакалавр міжнародного права може продовжити освіту на магістерському рівні.

 

ПЕРСПЕКТИВИ:

Фахівці з міжнародного права можуть займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародно-правових відносин, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук, досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку, займатися консультативною, експертною діяльністю.

Освітня діяльність в Сумському національному аграрному університеті (далі – Сумський НАУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636493, дата отримання ліцензії 19.06.2015 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Сумського НАУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015  № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №  1353/27798.

Правила прийому:

http://www.sau.sumy.ua/images/priemnay_komissiya/2017/pravila/1.pdf

Адреса приймальної комісії Сумського НАУ:

вул. Г. Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна

http://www.sau.sumy.ua

Електронна адреса приймальної комісії: pk_snau@ukr.net

Телефони:

– внутрішній: 126;

– міський: (0542)62-78-17

Порядок роботи приймальної комісії: 

понеділок – п’ятниця з 8:30 до 16:30,

обідня перерва з 12:00 до 13:00,

субота з 8:30 до 13:00, без обідньої перерви.

Документи необхідні для вступу на юридичний факультет Сумського національного аграрного університету.

У 2017 році абітурієнти подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу тільки в електронному вигляді (крім осіб з особливими умовами вступу)

Заява на вступ:

Для вступу на перший курсОКР «Бакалавр» спеціальність «Міжнародне право» юридичного факультету СНАУ у 2017 році вступник повинен подати такі документи:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат);

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (крім осіб, які мають право вступати без результатів ЗНО);

Предмет Мінімальна кількість балів
1 Українська мова та література 100
2 Історія України 100
3 Іноземна мова (профільний) 100

паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та засвідчену ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта (ксерокопія засвідчується в університеті або в нотаріуса);

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

шість конвертів із марками по Україні;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

картонну папку на зав’язках.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016  – 17 роках.

M ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У 2017 році вступник може подати максимум 9 заяв до вищих навчальних закладів і не більше ніж на 4 спеціальності, на кожній із яких потрібно буде зазначити її пріоритетність (1–9). Заява з пріоритетом «1» – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше.

Юридичний факультет Сумського НАУ чекає на ВАС!