Науковий доробок юридичного факультету Сумського НАУ

2016

28 червня нинішнього року відзначатиметься 20-а річниця Конституції України. До цієї події було приурочено проведення наукового семінару «Децентралізація влади. Зміни до Конституції України», який відбувся 9 червня в Сумському НАУ за участі викладачів та студентів юридичного факультету. З доповіддю виступила директор Сумського регіонального офісу реформ Ніна Михайлівна Мельник. Учасники семінару були ознайомлені з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні та шляхами її реалізації. Особливу увагу було приділено питанням об’єднання територіальних громад, їх новим функціям та повноваженням. Н.М. Мельник також поінформувала про проект змін до Конституції України, які мають забезпечити процес децентралізації влади.

Доповідь викликала жваве обговорення, яке зосередилося навколо питань функціонування об’єднаних територіальних громад, перспектив та можливих ризиків реформування, ролі та повноважень старост та префектів, особливостей реалізації реформи в Сумському регіоні.

13346360_627487150740714_7549188035506901410_o

13411679_627487234074039_1952128659959033880_o

У травні вийшов друком підручник для магістрів та аспірантів ,,Цивільне процесуальне право України’’ за редакцією доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри правосуддя М.М.Ясинка. У підручнику відображені сучасні проблеми цивільного процесуального права, як з точки зору теорії, так і практики цивільного судочинства. У підготовці підручника, крім М.М.Ясинка, взяли участь інші провідні науковці юридичного факультету: доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя М.П.Курило (розділ ,,Єдність цивілістичного процесу в Україні: проблеми теорії і практики’’) та доктор юридичних наук, декан юридичного факультету С.І.Запара (розділ ,,Альтернативні форми розгляду цивільних спорів: стан та перспективи’’).

2

У квітні доктором юридичних наук, професором М.М.Ясинком опубліковано навчально- практичний посібник ,,Судові дебати : право,психологія,риторика’’.Праця присвячена одній з найскладніших стадій судового процесу – судовим дебатам. В роботі розкриті правові, психологічні та риторичні особливості судових промов, наведені чисельні приклади із судової практики.

1

У квітні 2016 р. вийшов друком навчальний посібник «Правознавство» за загальною редакцією доктора юридичних наук, першого проректора Сумського НАУ Курила М.П.У двотомній праці, укладеній провідними науковцями і юристами-практиками факультету, висвітленіосновні галузі права з урахуванням змін у законодавстві, які відбулися останніми роками.

підручник

21 квітня на юридичному факультеті відбулося секційне засідання щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. Доповіді, виголошені на конференції, були присвячені гостроактуальним питанням вітчизняного права: реформуванню трудового законодавства України, заходам, щодо очищення влади в Україні, проблемам працевлаштування молоді, реформування судової системи тощо.

конфер.

20 квітня на базі юридичного факультету, спільно із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відбувся обласний науково-методичний семінар «Римське право як основа побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою і громадянином». У заході взяли участь 20 найбільш досвідчених вчителів правознавства Сумщини. З доповідями виступили викладачі юридичного факультету СНАУ С.І. Запара і Н.А. Бондар, директор Сумського міс центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги В.В. Трошечко, методист історії та правознавства Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О.В. Третьякова.

викладачі

Високий рівень підготовки молодих науковців факультету засвідчила перемога студенток 5-го курсу Марії Щербак і Марини Гасай у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук. Їх наукові роботи були відзначені дипломами найвищого першого ступеню.

15-16 квітня на базі факультету була проведена Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки». За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

обкладинка

У квітні 2016 р. між Національною службою посередництва і примирення та Сумським національним університетом було укладено договір, відповідно до якого групою науковців юридичного факультету під керівництвом д.ю.н., професора Запари С.І. буде виконано науково-дослідну роботу за рахунок коштів державного бюджету на тему: «Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів».

9 березня студенти і викладачі (доценти кафедри ДПД та українознавства Кириленко Н.І. та Михайліченко М.А.) юридичного факультету взяли участь у круглому столі «Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1846 року в контексті європейської культури», який відбувся на базі Сумського художнього музею імені Никанора Онацького.

У лютому в межах проекту «Справедливе суспільство» на факультеті було проведено низку тренінгів щодо апробації методики незалежного оцінювання суддів громадськими організаціями.

2015

У 2015 р. значно посилився кадровий склад факультету, у першу чергу за рахунок підготовки викладачів у докторантурі і аспірантурі. Так, 26 лютого 2015 р. науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено Курилу М.П. ( спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). Наразі на факультеті працює 4 доктори і 19 кандидатів наук. Високий кадровий потенціал обумовив зростання показників наукової роботи факультету.

У межах наукової школи «Інформація, управління та право в умовах інформаційного суспільства в Україні», яку очолює д.ю.н., професор І.В. Арістова, було опубліковано дві монографії «Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів» (автори Арістова І.В. та Ткаченко В.В.) та «Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах» (автори Арістова І.В. та Кузнецова М.Ю).

В межах розвитку цивілістичної наукової школи, за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М. Ясинка, видано науково-практичні посібники «Актуальні питання прикладної цивілістики у сфері складання процесуальних документів» та «Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право».

У 2015 р. науковці факультету під керівництвом д.ю.н., професора С.І. Запари працювали над науковим дослідженням за рахунок  державного бюджету «Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори»,  в результаті якого були підготовлені пропозиції змін до чинного законодавства.

У березні 2015 р. С.І. Запара взяла участь у обговоренні Національної стратегії у сфері прав людини, проведеному на базі Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

Визнанням високого наукового рейтингу юридичного факультету, та, зокрема, д.ю.н., професора С.І. Запари стало її обрання у липні 2015 р. заступником голови секції «Право» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

У 2015 р. на факультеті відбулася низка наукових заходів:

9 листопада – круглий стіл «Формування критеріїв оцінки роботи суддів»;

7 вересня – науковий семінар «Екологічне законодавство – правова основа екологізації виробництва та переробки сільськогосподарської продукції»;

24 квітня – секційне засідання щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ;

16-17 квітня – ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки». За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

«Національна стратегія у сфері прав людини: проблеми, виклики, пошук відповідей»

Викладачі факультету реалізують свій науковий потенціал і за кордоном – шляхом публікацій у зарубіжних виданнях, участі у міжнародних наукових заходах. Так, у жовтні 2015 р. доценти кафедри адміністративного та інформаційного права Т.О. Чернадчук та В.В. Ткаченко відвідали м. Братиславу, де взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Перспективні напрями наукових досліджень – 2015».Пожвавленню наукової активності викладачів на міжнародному рівні сприяє запроваджене на факультеті поглиблене вивчення англійської мови за оксфордською методикою.

До наукової роботи активно залучаються студенти юридичного факультету. У 2015 р. ними було опубліковано 2 статті у фахових наукових виданнях, більше 80 тез доповідей на всеукраїнських та університетських конференціях. Один з молодих науковців факультету, студент 4 курсу Р.О. Матвєєв, став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук в галузі «державне управління» (науковий керівник Запара С.І.).

Високому рівню організації наукової роботи на факультеті відповідає якісна науково-технічна база: фонд наукових і навчально-методичних видань, сучасне комп’ютерне обладнання, аудиторія для проведення круглих столів, залу для дебатів, залу для проведення вебінарів.

2014

У 2014 р. на базі факультету відбулася низка наукових заходів:

8 жовтня – презентація фотодокументальної виставки «Україна у Великій війні: по обидва боки фронту» (до 100-річчя від початку Першої світової віни);

29 квітня – круглий стіл «Використання символіки Товариства Червоного Хреста України»;

17 квітня – круглий стіл «Люстрація влади: європейський досвід, критерії застосування в Україні, можливі ризики»;

11-12 квітня 2014 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки». За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

У 2015 р. науковці факультету під керівництвом д.ю.н., професора С.І. Запари працювали над науковим дослідженням за рахунок  державного бюджету «Посередництво під час розгляду трудових спорів у суді», за результатами якого було розроблено пропозиції до ЦПК України з питань вирішення трудових спорів.

У межах розвитку цивілістичної наукової школи за загальною редакцією д.ю.н., професора кафедри правосуддя М.М. Ясинка, видано підручник «Цивільний процес» із грифом МОН України. Крім того, у 2014 р. М.М. Ясинок опублікував три  монографії «Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правий аспект)», «Особливості дії цивільних процесуальних обов’язків в Цивільному процесуальному праві України» та «Судові дебати: право, психологія, риторика».

У межах наукової школи «Інформація, управління та право в умовах інформаційного суспільства в Україні», яку очолює д.ю.н., професор І.В. Арістова, відбулися захисти кандидатських дисертацій викладачів факультету: Кузнецової М.Ю. (тема дисертаційного дослідження «Органи виконавчої влади України як суб’єкт інформаційних правовідносин») та Ткаченко В.В. (тема дисертаційного дослідження «Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільтсва» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) Крім того, за загальною редакцією І.В. Арістової було опубліковано монографію «Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно – правовий аспект».

Високим науковим рівнем відзначаються дослідження студентів факультету. Так, доповідь студента 3 курсу Р.О. Матвєєва «До проблеми люстрації суддів» була відзначена як найкраща на V Всеукраїнській конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права».

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 26.11.2013 № 895-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році» викладачі юридичного факультету Сумського НАУ (Запара С.І., Роговенко О.В., Котвяковський Ю.О.) брали участь у олімпіаді з правознавства, що проводилась для учнів шкіл м. Суми та Сумської області. При цьому головою журі призначено декана юридичного факультету Сумського НАУ, к.ю.н., доцента С.І.Запару.

2013

Беручи до уваги попередні наукові результати у 2013 р. авторський колектив юридичного факультету під керівництвом к.ю.н., доцента С.І. Запари проводив наукове дослідження відповідно до умов Договору на проведення науково-дослідної роботи за рахунок асигнувань, спрямованих на реалізацію наукового забезпечення діяльності Національної служби посередництва і примирення, за темою «Розробка проекту Закону України «Про систему вирішення трудових спорів в Україні» (Державний реєстраційний номер 0113U656).

У грудні 2013 р. за участі С.І. Запари в Києві відбулось засідання Робочої групи шведсько-українського проекту, пов’язаного із вирішенням трудових спорів в Україні, під час якої відбулась презентація нової Моделі вирішення трудових спорів в Україні.

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5850:2013-12-09-09-08-58&catid=11:2010-01-18-23-32-00&Itemid=29

У серпні 2013 р. на базі юридичного факультету Сумського НАУ відбувся семінар (розширене засідання Робочої групи) в межах шведсько-українського проекту, пов’язаного із вирішенням трудових спорів в Україні. У семінарі взяли участь О.Я. Окіс – Голова Національної служби посередництва і примирення, Р.А.Колишко – Директор Департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності апарату Федерації роботодавців України, О.О. Лобченко – Керівник Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату  ФПУ та інші учасники.

Дивись відеосюжет:

14.06.2013 р. – Угода про проживання у містечку СНАУ та співпрацю із американським волонтером Корпусу Миру США Девідом Маленфантом з питань розвитку громад.

З 08.08.2013 – 18.08.2013 рр. відбувся українсько-польський проект на тему народного фольклору під керівництвом к.ю.н., доцента Запари С.І. (на підставі отриманого гранту).

Відповідно до Угоди про співпрацю із Вармінсько-Мазурським університетом (Ольштин) др. Катаржина Бялобржеска у вересні 2013 р. прочитала для студентів юридичного факультету лекцію на тему: «Методи творчої ресоціалізації у роботі з молоддю, непристосованої до суспільного життя».

Відповідно до Договору про виконання робіт НТП за темою: «Модернізація технології вирощування зернових та технічних культур елементами точного землеробства для умов Сумської області» з 01.10.2013 р. по 01.10.2014 р. силами юридичного факультету здійснюється юридичний супровід НТП.

У березні 2013 р. за участю викладачів кафедри Державно-правових дисциплін та українознавства юридичного факультету відбулась 6 – та міська мультимедійна олімпіада з історії, в якій брали участь 30–ть команд, що представляли загальноосвітні школи та вищі навчальні заклади.

Протягом 2013 р. були проведені засідання круглого столу на тему: «Голодомор в історичній пам’яті українців», зустріч з головою Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Корнієнком та презентація наукової праці «Лексикон козацької доби».

К.і.н, ст. викл. Михайліченком М.А. було підготовлено фотодокументальну виставку: «Війна. Погляд з минулого» (до 70-річча визволення Сум від німецької окупації), матеріали якої експонуються у музеї СНАУ. Статтю про виставку було опубліковано в газетах «Панорама», «Вісник СНАУ». Під керівництвом викладача студентами 1-го курсу факультету агротехнологій та природокористування було підготовлено та подано на Всеукраїнський конкурс «Врятувати від забуття» мультимедійний проекти «Голод, війна і людяність» (Балановський Є.) та «Один єдиний постріл» (В. Бублик).

21 березня 2013 року на базі юридичного факультету Сумського національного аграрного університету відбувся круглий стіл на тему: «Проблемні питання щодо вирішення спорів у сфері нарахування і оплати внесків до Пенсійного фонду України на сучасному етапі».

25 квітня 2013 року відбувся науково-практичний семінар «Обговорення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

2012

Юридичний факультет отримав грант за участі Польської фундації Вармінсько-Мазурського воєводства від Європейського Союзу на тему «Підприємливе покоління – інноваційні форми активації», в межах якого п’ять викладачів юридичного факультету брали у участь у двох семінарах (лютий та липень 2012 р.), що проходили на теренах Польщі та Сумського НАУ. Кошти, отримані від гранту були спрямовані на створення інтерактивної 112 аудиторії юридичного факультету Сумського НАУ.

У 2012 р. авторський колектив юридичного факультету під керівництвом к.ю.н., доцента С.І. Запари проводив наукове дослідження відповідно до умов Договору на проведення науково-дослідної роботи за рахунок асигнувань, спрямованих на реалізацію наукового забезпечення діяльності Національної служби посередництва і примирення, за темою «Реформування системи вирішення трудових спорів в Україні» відповідно Договору № 864 від 1 травня 2012 року.

Зазначене дослідження пов’язане із участю експертів д.ю.н., професора Ясинка М.М. та к.ю.н., доцента С.І. Запари у шведсько-українському проекті у сфері  вирішення трудових спорів, в межах яких відбувались засідання у м. Києві та м. Стокгольм. Експертна група проекту, в якій брали участь викладачі юридичного факультету СНАУ створено з метою розробки «Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні».

11 квітня 2012 р. на базі юридичного факультету Сумського НАУ відбулось засідання «круглого столу» з обговорення питань проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, у якому брали участь керівники головних та територіальних управлінь юстиції Сумської ОДА, а також П.С. Корнієнко (заступник начальника відділу правової експертизи та нормопроектування Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України), С.Ю. Кондратенко (адвокат, голова атестаційної палати Сумської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член конкурсної комісії), Т.М. Колотілова (начальник Головного управління юстиції у Полтавської області, голова конкурсної комісії), В.А. Бобруйко (заступник начальника Головного управління юстиції у Чернігівської області, голова конкурсної комісії) та інші.

3-7 червня 2012 року відбулось засідання Робочого комітету Експертної групи Проекту ВТУ в Стокгольмі (Швеція) за участі викладачів юридичного факультету Сумського НАУ С.І. Запари, М.М. Ясинка.

Окрім того, відповідно до умов цивільно-правового договору № 16 із Державною установою “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”, юридичний факультет взяв на себе зобов’язання за рахунок бюджетного асигнування виконати наступну наукову роботу: Проаналізувати досвід країн Європи (Нідерланди, Франція) з питань правового врегулювання аграрної освіти, підготувати Концепцію Закону України “Про аграрну освіту” та надати наукове обґрунтування бачення розвитку агарної освіти.

У  період з 25 по 29 червня 2012 року др. Иоанна Тереза Длугош (Кафедра Фінансів и Банковскої Справи  Факультету Економічних Наук Вармінсько-Мазурського Университету в Ольштині) провела цикл відкритих лекцій, що стосувались питань проблем тіньової економіки для студентів юридичного факультету Сумського НАУ.

23 лютого 2012 року ст. викладач Роговенко О.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

У квітні 2012 року студенти юридичного факультету брати участь у науково-практичній конференцій інституту економіки і менеджменту та конференції «Агрофорум – 2012».

У вересні 2012 р. кафедрою Державно-правових дисциплін та українознавства було організовано проведення публічної лекції голови Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України О.Корнієнка на тему: «Семен Руднєв: доля людини на тлі епохи» з подальшим обговоренням.

За сприяння та участі юридичного факультету відбулась науково-практична конференція 14-16 червня 2012 року в м. Путивль (на базі Путивльського коледжу СНАУ) «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства».

26 жовтня 2012 року доцент Чернадчук Т.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

22 лютого 2012 року  на базі юридичного факультету Сумського національного аграрного університету відбулося засідання круглого столу на тему «Суд присяжних в Україні. Позитивні та негативні моменти».
05 жовтня 2012 року було організовано і проведено круглий стіл на тему «Проблемні питання Закону України «Про гарантії держави, щодо виконання судових рішень»».

26 жовтня 2012 року доцент Чернадчук Т.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

2011

24 січня 2011 року доц. Рожковою Л.І. та ст. викл. Кузьменко Н.М. підготовлено і проведено студентську наукову конференцію, присвячену Дню Соборності України.

Доц. Харченко І.І. та Шестаковою С.О. 5 грудня 2011 р. було проведено літературно-музичний вечір на тему: «Духовний олімп України», присвячений творчості Ліни Костенко.

До Міжнародного дня рідної мови викладачами Шестаковою С.О. та Харченко І.І. проводився конкурс студентських стінгазет.

13 березня викладачами кафедри Шестаковою С.О. та Харченко І.І. на агрономічному та будівельному факультетах було проведено наукові читання з нагоди святкування 200-ліття від дня народження Т.Шевченка.

У рамках тижня правових знань студенти-консультанти юридичної клініки «Довіра» проводили лекції в СШ м. Суми (№2). Також приймали участь в перегляді та обговорені документального фільму «Правосуддя для Сергія» Всеукраїнської спілки кінематографістів України.

22 квітня 2011 року на юридичному факультеті Сумського НАУ відбувся майстер-клас для студентів та викладачів факультету на тему: «Актуальні питання звернення громадян до Європейського суду з прав людини» в рамках тижня права в Сумській області.

Майстер-клас проводили Ананченко Олег Миколайович – аналітик-юрист з питань Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та Трошечко Валентина Вікторівна – заступник начальника ГУЮ в Сумській області, представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Сумській області.

В рамках співпраці із юристами практиками відбувся Майстер-клас Заслуженого юриста України, голови Апеляційного суду Сумської області Лугового Миколи Григоровича на тему: «Ефективність суду як засобу захисту порушених прав громадян». Захід відбувся за сприяння Головного управління юстиції у Сумській області в рамках Всеукраїнського тижня права. Студенти та викладачі мали нагоду почути секрети успіху юриста, практичні поради для майбутніх фахівців, а також аналіз проблемних питань законодавства.

2-14 грудня 2011 року відбулась участь студентського координатора ЮК «Довіра» Шоломія Дмитра у П’ятій квартальній зустрічі Проекту USAID «Правова країна» спільно з Міністерством юстиції України. Під час заходу учасники обговорили шляхи підвищення ефективності представлення інтересів малозабезпечених верств населення у судах для забезпечення рівного доступу до правосуддя та можливості інформування населення про діяльність судів в Україні.

Відбулась співпраця з Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Сумській області щодо правового виховання населення та подолання правового нігілізму серед сумчан. Надання безоплатної правової допомоги з провідними фахівцями у галузі права в консультативних пунктах Головного управління юстиції.

На основі отриманого практичного досвіду від консультування клієнтів щодо проблем працевлаштування, було побудовано тісну співпрацю між юридичною клінікою і Сумським міським центром зайнятості у формі проведення студентами-консультантами семінарів для безробітних на зазначену тематику. На семінарах висвітлюються актуальні правові аспекти пошуку роботи, прийому на роботу, оплати праці, соціальних гарантій для працівників, заохочення, умови і підстави звільнення працівників, питання обрахування трудового і страхового стажу і т. ін.

З 16.07.2011 – 29.07.2011 рр. відбувся українсько-польський проект «Тільки те знаєш про себе, що є перевіреним» к.ю.н., доцента Запари С.І. (на підставі отриманого гранту).

У листопаді 2011 року відбулась науково-практична конференція присвячена дню студента (листопад 2011р).

У 2011 році відбулись засідання круглих столів за темами: «Мова моя солов’їна» (кафедра державно-правових дисциплін та українознавства); «Суд присяжних: проблеми впровадження» (кафедра правосуддя, кафедра адміністративного і інформаційного права; «Проблемні питання проекту Кримінально-процесуального кодексу України» (кафедра правосуддя, кафедра адміністративного і інформаційного права); «Актуальні проблеми історичної науки» (СумДУ, (кафедра державно-правових дисциплін та українознавства).

У 2011 році відбулась олімпіада на базі лабораторії практичного права серед консультантів юридичної клініки (лабораторія практичного права, кафедра правового забезпечення АПК, кафедра адміністративного і інформаційного права) та  Міжвузівська олімпіада на базі лабораторії практичного права серед консультантів юридичних клінік ВНЗ м. Суми (лабораторія практичного права, кафедра правового забезпечення АПК, кафедра адміністративного і інформаційного права, юридична клініка  СумДУ).

21 лютого 2011р. було проведено виховний захід до Міжнародного Дня рідної мови на тему: «Мова моя солов’їна».

У квітні 2011 р. викладачами доц. Рожковою Л.І. та ст. викл. Власовим В.М. були організовані екскурсії до Сумського художнього музею з метою ознайомлення з художньою спадщиною Т.Шевченка .

16 травня 2011 р. було проведено літературне свято «Уроки Кобзаря».

24 травня 2011р. доц. Рожкова Л.І. та ст. викл. Власов В.М. провели мультимедійний брейн–ринг з історії української культури між командами студентів юридичного та біолого – технологічного факультетів.

В межах молодіжного обміну троє студентів факультету Права і Адміністрації Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині пройшли семестрове стажування на базі юридичного факультету СНАУ. За результатами обміну Ректор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, пан Йозеф Гурневич висловив слова щирої вдячності та поваги.

13-14 грудня 2011 року відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про Національну програму правової освіти населення» головне управління юстиції здійснило перевірку стану правової освіти України, за результатами якої юридичний факультет Сумського НАУ визнано спроможним здійснювати освітні послуги та таким який повністю відповідає нормативним вимогам.

У 2011 році Т.М. Чурилова захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

21 березня 2012 року Лабораторія практичного права за підтримки студентів юридичного факультету Сумського НАУ провела круглий стіл на тему: «Проблемні питання проекту Кримінально-процесуального кодексу України».

24 березня 2011 року відбувся круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа в Україні: проблеми і перспективи».
Захід був присвячений Дню науки на юридичному факультеті Сумського НАУ, який організували лабораторія практичного права спільно з СНТ юридичного факультету.

2010

Відповідно до Угоди № 14/32 від 13 серпня 2009 року на розробку науково-технічної продукції було укладено Додаткову угоду від 3 червня 2010 року про «Розроблення концептуального визначення якісно нової за змістом і конструктивної у забезпеченні конкурентного розвитку аграрного сектора моделі системи управління та необхідного для цього методологічного та нормативно-правового інструментарію» (джерело фінансування – Державний бюджет України на 2010 р.). Представлена наукова робота науково-викладацького колективу юридичного факультету Сумського НАУ була успішно захищена в Міністерстві агарної політики України.

11 жовтня 2010 р. кафедрою ДПД та українознавства був проведений круглий стіл до Дня українського козацтва «Козацтво – від минулого до сучасного».

У липні 2010 року відбувся Міжнародний науковий польсько-український проект по обміну студентами під керівництвом  к.ю.н., доцента Запари С.І. (на підставі отриманого гранту).

Також, протягом року було проведено семінар для безробітних у Путивльському районному державному центрі зайнятості населення на тему «Захист прав споживачів», семінари для безробітних у Сумському міському  державному центрі зайнятості населення на тематику працевлаштування та захисту прав працівників – кожної середи та олімпіада на базі лабораторії практичного права серед консультантів юридичної клініки.

4 листопада 2010 р. кафедрою ДПД та українознавства було проведено Усний літературний журнал «Література рідного краю» до Дня української писемності та мови.

В березені 2010 року      було організовано і проведено разом з представниками Сумського перитонального центру духовенство круглий стіл на тему: «Сурогатне материнство: за чи проти».

2009

У 2009 році юридичний факультет отримав міжнародний гранд німецької служби академічних обмінів Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) на проведення двох науково-практичних семінарів в Університеті Мартина-Лютера, Халлє (Німеччина) та Сумському НАУ із залученням провідних вчених України та Німеччини, аспірантів та студентів факультету.

В 2009 році науково-професорський склад факультету працював над науковою темою за кошти державного бюджету: «Розроблення концептуального визначення якісно нової за змістом і конструктивної у забезпеченні конкурентного розвитку аграрного сектора моделі системи управління та необхідного для цього методологічного та нормативно-правового інструментарію» відповідно до Договору № 14/32 від 13 серпня 2009 р.

Одним з напрямів роботи викладачів юридичного факультету є підготовка науково-практичної та навчально-методичної літератури. У 2009 році авторським колективом юридичного факультету підготовлено та видано навчальний посібник «Правознавство» з грифом Міністерства освіти і науки України.

На базі Сумського НАУ відбулося виїзне засідання профільного Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти під керівництвом його голови Полохала В.І. з обговорення проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту». До проекту цього закону значну кількість слушних і вагомих пропозицій внесено першим проректором СНАУ, к.ю.н., доцентом М.П.  Курилом.

Як продовження таких досліджень, у лютому 2009 року за ініціативи Лабораторії практичного права було організовано громадське слухання проекту Концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні, підготовленої Міністерством освіти і науки України та Міністерством юстиції України.

21 травня 2009 р. відбулося засідання Міжвузівського круглого столу присвяченого 350 – річчю перемоги війська під проводом гетьмана І. Виговського у Конотопській битві, організований кафедрою Державно-правових дисциплін та українознавства, в якій також взяли участь студенти, підготувлені доцентами Рожковою Л.І., Харченко І.І., ст. викл. Кузьменко Н.М.

2008

Розвиваючи науку інформаційного права у травні 2008 року вперше на теренах України, на базі юридичного факультету за сприянням Науково – дослідного центру Академії правових наук України, Київського міжнародного університету, Сумської обласної державної адміністрації була проведена  Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства.

В роботі конференції взяли участь всесвітньовідомі правники, такі як Академік НАН України, Академік академії правових наук України д.ю.н. Шемшученко Ю.С., д.ю.н., професор, член-кореспондент академії правових наук України Скакун О.Ф. та інші провідні вчені Україні і зарубіжжя. Конференція мала на меті наукову оцінку стану законодавчого забезпечення та практичного впровадження використання можливостей новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у соціально-економічній сфері, зокрема у сільському господарстві; усвідомлення ролі та значення формування інформаційного законодавства для розбудови інформаційного суспільства в Україні; сприяння підвищенню рівня інформаційно-правової культури населення України, активізацію зусиль органів державної влади України, науковців та громадськості у напрямі створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування  всебічно розвинутої особистості.

Визнаючи динаміку росту та достатність фахової підготовки саме юридичний факультет Сумського НАУ було обрано Управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти як базовий факультет для підвищення кваліфікації у 2008 році для вчителів правознавства шкіл Сумської області та м. Суми. Такий вибір не безпідставний, оскільки з 2007 року на юридичному факультеті Сумського НАУ функціонує профільний клас з поглибленим вивченням права. Такий педагогічний досвід уважно вивчається та узагальнюється та є гарним прикладом успішного діалогу середньої та вищої школи. Досягнення юридичного факультету є результатом активної та наполегливої діяльності всього колективу факультету Сумського національного аграрного університету.

У 2008 році було започатковано проведення внутрішньої студентської олімпіади з консультування клієнтів. Чотири команди по два студенти змагалися у фаховій майстерності. Консультації надавалися актору-клієнту в режимі реального часу. Оцінювали уміння майбутніх юристів викладачі факультету та фахівці практики, а команда – переможець отримала цінні призи.

У 2008 році за участі студентства та викладачів – науковців та практиків було проведено круглий стіл на тему «Проблеми юридичної освіти  в Україні». Цей захід дав можливість проаналізувати переваги вітчизняної системи юридичної освіти та визначити напрями її розвитку. Висновки круглого столу отримали практичне значення і для діяльності юридичного факультету СНАУ.

У 2008 р. юридичний факультет за кошти державного бюджету працював над науковою темою «Дослідження структурних і посадових регламентів для центрального апарату міністерства та показників і методів оцінки управлінської праці» (Державний реєстраційний номер теми – 0108U004946).

09 жовтня 2008 року в рамках тижня юридичного факультету Сумського НАУ було організовано і проведено круглий стіл на тему «Правове регулювання використання генетично –модифікованих організмів».

2007

Від початку діяльності юридичного факультету приділяється посилена увага практичній складовій у підготовці студентства. У 2007 році зазначена ініціатива юридичного факультету була підтримана американською асоціацією юристів (АВА/ROLI), у зв’язку із чим, було укладено Договір № 10156 «Про надання безповоротної фінансової допомоги (гранту) на правозахисну діяльність між фондом підтримки правосуддя та освіти американської асоціації юристів (АВА/ROLI), що діє від імені ініціативи верховенства права та юридичним факультетом Сумського НАУ для реалізації проекту «Допомагати людям і одночасно вчитися самим». В наслідок, з 2007 року на юридичному факультеті функціонує лабораторія практичного права, до структури якої входить юридична клініка «Довіра».

Метою діяльності лабораторії є здійснення науково-практичної та навчально-методичної діяльності щодо отримання навичок правозастосовної діяльності для соціально-незахищених верств населення. Студенти факультету безкоштовно надають необхідні консультації правового характеру громадянам, які звертаються до юридичної клініки.

У 2007 р. юридичний факультет за кошти державного бюджету працював над науковими темами:

  • «Удосконалення інституту правового захисту громадян при укладенні трудових договорів підприємств агропромислового комплексу в контексті трудового законодавства» (Державний реєстраційний номер теми – 0107U011364).
  • «Формування ефективної моделі трудових відносин у корпоративних організаціях в питанні правового регулювання праці найманих працівників і працюючих власників підприємств агропромислового комплексу» (Державний реєстраційний номер теми – 0107U011363).
  • «Розробка методичних рекомендацій щодо створення та організації діяльності громадських організацій з метою захисту прав та інтересів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (Договір від 03 грудня 2007 р. № 14/26).

З метою формування національної свідомості студентської молоді колективом кафедри українознавства організовано постійно діючий куточок українознавства, що складається з предметів народного побуту та виробів декоративно – ужиткового мистецтва, зібраних студентами та викладачами у різних регіонах України.