Науковий доробок факультету

2018

Реалізовуючи один головних пріоритетів роботи факультету – підтримку тісних міжнародних наукових і освітніх контактів – на початку березня викладачі та студенти-юристи відвідали Страсбург та ознайомилися з роботою Європейського суду з прав людини та Ради Європи. Маршрут делегації проходив через Львів, Прагу, власне Страсбург і завершився в Будапешті.

Високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів юридичного факультету засвідчила участь у Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, яка відбувалася 2 по 4 березня в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь). 20 команд з різних університетів України змагалися в наданні первинної правової допомоги. Студенти юридичного факультету СНАУ Марія Щербак та Олексій Барбін гідно представили наш регіон, продемонструвавши не лише знання норм права, а й уміння встановити контакт з клієнтом, швидко зорієнтуватись в ситуації.

2017

2017 р. ознаменувався новими науковими здобутками юридичного факультету як на загальнодержавному, так і на міжнародному рівнях.

Свідченням значного наукового потенціалу факультету стала перемога групи молодих вчених під керівництвом к.ю.н., доцента А.М. Клочко у конкурсі наукових проектів з темою «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий аспект». Результатом роботи стане проект розділу до Кримінального Кодексу України «Злочини у сфері банківської діяльності».

Важливим результатом наукових досліджень колективу юридичного факультету є завершення грудні 2017 р. науково-дослідної роботи за рахунок коштів державного бюджету на тему: «Формування нової системи захисту трудових прав: національні особливості та міжнародні стандарти» (керівник: д.ю.н., професор С.І. Запара).

Викладачі факультету все більшу увагу приділяють підвищенню своєї наукової кваліфікації, в тому числі і закордоном. Цього року лави докторів наук поповнила завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Н.В. Кузін. Старший викладач кафедри приватного та суспільного права В.В. Стрельник успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Закордонне стажування пройшли к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та інформаційного права В.В. Ткаченко (літня школа «EU Law and European Integration in the South Caucasus», Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, Грузія) та к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та інформаційного права О.І. Кравченко (літня школа з медичного права, Університет Палацького, м. Оломоуц, Чеська республіка).

Стає більш тісним і плідним міжнародне співробітництво. Було укладено угоду із Університетом національного та світового господарства (м. Софія, Болгарія) щодо академічного обміну за програмою Erasmus+. Науковці факультету здобули грант від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для реалізації проекту «Змінюємо суд разом-формуємо правову систему майбутнього» в межах програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя».

Нові міжнародні зв’язки закріплені участю викладачів факультету у закордонних наукових заходах. Так, 19-21 квітня в Брно (Чеська Республіка) відбулася щорічні загальні збори і конференція Європейської асоціації юридичних факультетів (The European Law Faculties Association), присвячені обговоренню головних викликів, які постали перед європейською юридичною освітою. Україну представляли три виші, серед яких СНАУ, який репрезентувала декан юридичного факультету д.ю.н., професор С.І. Запара

18-19 травня д.ю.н., професор С.І. Запара взяла участь у «Оломоуцьких правничих днях» – міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася в Університеті Палацького в Оломоуці (Чеська республіка). Ця конференція проводиться починаючи з 2007 р. і з кожним роком стає все більш популярною серед науковців. Цього року конференція зібрала більше 300 правників з Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі та України. Слід відмітити, що доповідь С.І Запари «Challenges and Opportunities in Protecting the Right to Work in Ukraine» викликала живе зацікавлення. Не менш важливим результатом участі у конференції стали нові наукові зв’язки, які вдалося налагодити під час зустрічей із колегами з різних країн Європи.

27 жовтня група науковців факультету (д.ю.н., професор С.І Запара., к.ю.н., доцент А.М. Клочко, к.е.н., доцент Н.В. Волченко, к.е.н., доцент Н.В. Клєцова) взяли участь у міжнародній конференції «Роль і значення міжнародного та наднаціонального права у сучасному світі», який організував партнерський виш – Університет національного та світового господарства (м. Софія, Болгарія).

Про зростання наукового потенціалу факультету свідчать як якісні, так і кількісні показники роботи науковців. Так, у 2017 р. 11 викладачів факультету опублікували статті у виданнях, які індексуються у наукометричній базі Scopus. Середній показник публікацій у наукових виданнях збільшився до 3 статей на 1 викладача.

У 2017 р. факультет виступив організатором та співорганізатором низки наукових заходів:

17 березня у Сумському НАУ відкрилася виставка «За Україну, за її волю», організована кафедрою державно-правових дисциплін та українознавства до сторіччя від початку Української революції 1917-1921 років. Матеріали експозиції (світлини, відзнаки, предмети спорядження, макети зброї, елементи уніформи українських вояків того часу) були презентовані на Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанщина в 1917–1921 рр.: вимір революції» (27-28 жовтня, Суми, СумДУ, СОІППО) та «круглого столу» з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1920 років (15 листопада, Суми, Сумська ОДА);

15-16 квітня на базі факультету відбулася Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки», в якій взяли участь 55 науковців з різних регіонів України. За результатами конференції був опублікований збірник матеріалів.

30 травня у приміщенні Сумського окружного адміністративного суду відбулася науково-практична конференція «Новели проектів процесуального законодавства України». Обговорення стосувалось реформ, пов`язаних зі змінами в Конституції, проектних змін Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України. Конференція відбулася за активної участі викладачів юридичного факультету. Так, про новації, закладені до проекту цивільного процесуального законодавства йшлося у доповіді д.ю.н., професора М.М. Ясинка. Про проект Господарського процесуального кодексу України  розповіла к.ю.н., доцент Ю.А. Джепа. У якості модератора конференції виступала декан юридичного факультету, д.ю.н., професор С.І. Запара.

24 жовтня в рамках проекту Агентства США (USAID) з міжнародного розвитку «Змінюємо суд разом-формуємо правову систему майбутнього» відбувся «круглий стіл» на тему «Створення позитивного іміджу суду: формування спільного бачення».

У 2017 р. викладачі факультету видали низку монографій: «Право на доступ до інформації у екологічній сфері України: організаційно-правове забезпечення» та «Удосконалення судового управління в Україні: організаційно-правові засади впровадження інновацій» за загальною редакцією д.ю.н., професора І.В. Арістової; «Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення» за загальною редакцією д.ю.н., професора Т.М. Кравцової, «Екологічне знання у науковому та освітньому дискурсі: сучасні трансформації» к.філос.н., доцента І.В. Книш. Також вийшли друком  навчально-практичний посібник «Психологія судового процесу (психолого-правовий аспект)» за загальною редакцією д.ю.н., професора М.М. Ясинка та навчальний посібник «Правознавство» (видання 2-е, доповнене) за загальною редакцією М.П. Курила.

Важливою подією в житті факультету стало заснування наукового журналу «Приватне та публічне право» (головний редактор д.ю.н., професор С.І. Запара). Наказом МОН України від 11.07.2017 р. № 996 (додаток № 7) видання було внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У 2017 р. відбулося помітне зростання якісних і кількісних даних студентської наукової роботи. Високий рівень наукової підготовки студентів засвідчили результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2017 р. переможцями, як і у два попередніх роки, стали студенти юридичного факультету СНАУ. Перше місце в галузі «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» виборола І. Федорович (науковий керівник – д.ю.н, професор І.В. Арістова). Друге місце в галузі «Державне управління» посіла Н. Сокоренко (науковий керівник – к. ю.н., доцент Т.О. Чернадчук).

Студенти гідно репрезентували свій факультет і на різноманітних наукових заходах: Першій обласній краєзнавчій конференції «Сумщина в історико-літературному вимірі» (15 березня 2017 р., Суми, СДПУ ім. А.С. Макаренка); Модельних судових засіданнях з питань свободи слова в умовах конфлікту (15 листопада, м. Харків, Центр демократії та верховенства права у партнерстві з Лігою студентів Асоціації правників України); семінарі «Політичні ідеології та базові цінності» (1-3 квітня, Вінниця, Центр політичних студій та аналітики «Ейдос»). Свідченням якісної фахової підготовки молодих науковців факультету стала успышна участь студентки магістратури Т. Кривонос (науковий керівник – В.В. Стрельник) у VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання науки та практики» (21 квітня 2017 р., Суми, СФ ХНУВС). Її доповідь «Загроза виникнення екологічної катастрофи в зоні АТО» була визнана найкращою.

Важливим кроком у підготовці висококваліфікованих фахівців стало відкриття аспірантури спеціальністю 081 «Право». Таким чином, юридичний факультет почав здійснювати підготовку фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, якому відповідає науковий ступінь доктора філософії. У 2017 р. у аспірантурі розпочали навчання 6 аспірантів.