Про нас

Ви можете задати своє питання, скориставшись наведеною нижче формою.

1. Ваше ім’я (обов’язково)

2. Питання (коротко)

3. Питання (розгорнуто)

4. Та надіслати на електронну адресу: urfak_snau@ukr.net

Відповіді на Ваші питання

Почему нотариус требует согласие органа опеки при продаже квартиры, в которой прописан ребенок?

Статьей 12 Закона Украины «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей» предусмотрено, что государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок относительно недвижимого имущества; недопустимо уменьшение или ограничение прав детей при совершении любых сделок относительно жилых помещений. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за соблюдением родителями жилищных прав и охраняемых законом интересов детей в соответствии с законом. Для совершения любых сделок относительно н едвижимого имущества, право собственности на которое или право пользования которым имеют дети, необходимо предварительное разрешение органов опеки и попечительства.

Относительно тех обстоятельств, что ребенок долгое время не проживает в вашей квартире необходимо учитывать, что согласно ст. 29 ГК Украины, местом проживания ребенка, не достигшего 10 лет, является место жительства его родителей или одного из них, с кем он проживает; местом жительства ребенка в возрасте от 10 до 14 лет является место жительства его родителей, если другое место жительства не установлено по соглашению между ребенком и родителями; ребенок, достигший 14 лет, свободно выбирает себе место жительства. Согласно статье 405 ГК Украины, лены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют право на пользование этим жильем в соответствии с законом, при этом член семьи собственника жилья теряет право на пользование жильем в случае отсутствия в нем члена семьи без уважительных причин более 1 года.

А потому нотариусы, для установления факта пользования недвижимым имуществом, и требуют предоставить справку о регистрации места жительства или места пребывания ребенка по адресу отчуждаемого имущества, выданную ЖЕКом или другим органом по вопросам регистрации. К гда из представленных документов нотариусом установлено, что такой ребенок проживает по другому адресу, чем адрес отчуждаемого имущества, а также то, что такой ребенок не имеет права собственности на это имущество (его часть), нотариус не должен требовать согласия органов опеки и попечительства на удостоверение такого договора. Таким образом, согласие органов опеки и попечительства требуется только в том случае, если ребенок является собственником (совладельцем), или имеет право на пользование жилым помещением, которое отчуждается.

Чоловік відслужив термінову службу кілька років тому. Зараз працює за контрактом в Москві. Приїхав в Україну для оформлення закордонного паспорта. Викликають у військовийкомісаріат для вручення повістки. Як відмовитися від мобілізації і отримати паспорт?

Згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Тобто лише за наявності цих причин можна відмовитись від мобілізації. Що стусується отримання паспорту , то відповідно до Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїздного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, для оформлення закордонного паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються: заява-анкета встановленого зразка; паспорт громадянина України, копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

Чи стягуються аліменти з вартості арендної плати за земельний пай?

Відповідно до ст.81 Сімейного кодексу України: перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджується Кабінетом Міністрів України.Постановою Кабінету міністрів України, від 26.02.1993р. №146 був затверджений перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб. Відповідно даної постанови утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю).

Мені 20 років, я навчаюсь на 3 курсі в університеті. Батько сплачує мені аліменти. Я планую перевестись на заочну форму навчання і піти працювати. Чи втрачу я право на аліменти в цьому випадку?

Ст.199 Сімейного кодексу України покладає обов'язок на батьків утримувати повнолітніх дочку, сина до досягнення 23 років, якщо вони продовжують навчання і зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу. П.20 Постанови Пленуму Верховного Суду України ″Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів″ від 16.05.2006 року № 3 ( далі ППВСУ) передбачається, що батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття незалежно від форми навчання. У відповідності до ч.1, ст.192 СК розмір аліментів, визначений за рішенням суду може бути збільшено, або зменшено за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них.ст.200 СК встановлює, що суд встановлює розмір аліментів на повнолітніх доньку, сина в твердій сумі в частині від заробітку платника та з урахуванням обставин, зазначених в ст.182 СК. Ст.182 СК передбачає, що при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, інші обставини. Отже, враховуючи вищезазначене однозначної відповіді на Ваше запитання чинне законодавство не надає, все вирішується в судовому порядку. Тобто ваш батько має право подати позов до суду з вимогою про зменшення суми аліментів або признати вас таким, що не потребує матеріальної допомоги.

Чи можу я здавати на права в м. Суми ( я тут навчаюсь і проживаю) але маю реєстрацію в м. Ромни. Я чув, що отримати права можна лише за місцем прописки.

Чинним законодавством України не встановлено обмежень щодо вибору навчального закладу до підготовки водіїв транспортних засобів виключно за місцем проживання. Тобто, наявність прописки для проходження навчання в тій чи іншій місцевості є не обов'язковою. Що стосується здачі екзаменів в ДАІ, то згідно ст. 17 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами затвердженого Постановою КМУ від 08.05.1993 року № 340, Особи складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, у центрах Державтоінспекції незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. Отже місце реєстрації в Вашому випадку значення не має.

Я розлучена, маю неповнолітнього сина. Хотіли літом відпочити за кордоном, але чоловік згоди не дав, і в подальшому сказав, що не дасть згоди на вивіз сина за кордон не за яких умов. Що можна зробити в даній ситуації?

Дійсно, відповідно ст.313 Цивільного кодексу України фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Відповідно Правил перетинання державного кордону громадянами України виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється: 1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску; 2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків: якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном; у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері). Тобто оптимальним у Вашому випадку є звернення до суду іпро надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків. Під час розгляду такої категорії справ Вам слід довести, що поїздка дитини за кордон здійснюється в інтересах дитини.

Чи зобов’язаний водій міського маршрутного таксі повертати гроші за проїзд, якщо автомобіль зламався і не доїхав до кінцевої зупинки?

Відповідно п.37 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» у разі виходу з ладу автобуса міського сполучення перевізник повертає пасажирам повну вартість квитка, а подальша поїздка оплачується та здійснюється ними самостійно.

Моя бабуся залишила заповіт на мою маму. Крім мами у бабусі є ще донька, яка проживає окремо в іншому селі і яка не спілкувалась з бабусею декілька років. Чи може моя тітка претендувати на спадщину?

Згідно статті 1241 Цивільного кодексу України: «Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка). Розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.» Тобто ваша тітка може претендувати на частину спадщини, якщо вона непрацездатна (досягла пенсійного віку або має інвалідність).

Я орендую квартиру. Днями власник повідомив, що має намір продати помешкання. Я хотіла би й надалі орендувати цю квартиру . Чи може новий власник вигнати мене з неї?

Стаття 814 Цивільного кодексу України передбачає, що в разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового власника переходять і права та обов’язки наймодавця. Тобто новий власник помешкання зобов’язаний буде виконувати умови договору найму (оренди), який ви уклали з попереднім, і зможе розірвати договір оренди тільки в порядку та з підстав, передбачених цим договором. І має повідомити вас про намір достроково розірвати договір не пізніше ніж за два місяці.

Підкажіть будь ласка. Я купив квартиру в кредит. Можу я здавати її в оренду іншій особі?

Всі обмеження вашого права на придбану квартиру можуть бути передбачені тільки в договорі купівлі-продажу квартири. Якщо за цим договором право власності вже перейшло до вас (а так воно швидше за все і є) і прямої заборони на здачу в оренду немає, то ви можете здавати її в оренду.