ПРАВО

ПРАВО

 

            ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

            ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  «МАГІСТР»

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «Право»

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

 бакалавр – 4 роки

 магістр – 1рік 4 місяці

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ                бакалавр 150 (денна\заочна)

магістр 50 (денна\заочна)

Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій в цивілізованому суспільстві.

Сфера діяльності фахівця з права пов’язана з учиненням юридично значущих дій, аналітичною і практичною роботою в галузі застосування національного і міжнародного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при вирішенні будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури.

ЗНАННЯ

отримують знання про систему права і законодавства, механізми правового регулювання в різних галузях права.

ЩО ВИВЧАЮТЬ:

– цивільне право та цивільний процес;

– кримінальне право та кримінальний процес;

– адміністративне право та адміністративне судочинство;

– господарське право та господарський процес;

– трудове право та право соціального забезпечення;

– міжнародне публічне та міжнародне приватне право;

– фінансове та податкове право;

– криміналістика та кримінологія та інші.

 

НАША ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

– суддею;

– слідчим;

– прокурором;

– адвокатом;

– нотаріусом;

– юристом на вітчизняних, зарубіжних та спільних підприємствах, в установах, організаціях тощо;

– фахівцем органів державної влади та місцевого самоврядування;

– науковцем у сфері юридичної науково-педагогічної та науково-дослідної діяльності.

            ПЕРСПЕКТИВИ:

Професія юриста вважається однією з найбільш престижних та відповідальних.

Сьогодні юрист має можливості знайти цікаву роботу в різних сферах суспільного життя. Нові види діяльності виникають в охороні прав споживачів, захисті авторських прав, ринку від недобросовісної конкуренції, у будівельному бізнесі, у сфері ріелторської діяльності, вантажоперевезень. При цьому мова йде не просто про збільшення кількості робочих місць, а про те, що перелік посад, для яких потрібні знання юриспруденції, постійно розширюється.

Освітня діяльність в Сумському національному аграрному університеті (далі – Сумський НАУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636493, дата отримання ліцензії 19.06.2015 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Сумського НАУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015  № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №  1353/27798.

Правила прийому:

http://www.sau.sumy.ua/images/priemnay_komissiya/2017/pravila/1.pdf

Адреса приймальної комісії Сумського НАУ:

вул. Г. Кондратьєва 160, м. Суми, 40021, Україна

http://www.sau.sumy.ua

Електронна адреса приймальної комісії: pk_snau@ukr.net

Телефони:

– внутрішній: 126;

– міський: (0542)62-78-17

Порядок роботи приймальної комісії: 

понеділок – п’ятниця з 8:30 до 16:30,

обідня перерва з 12:00 до 13:00,

субота з 8:30 до 13:00, без обідньої перерви.

 

Документи необхідні для вступу на юридичний факультет Сумського національного аграрного університету.

У 2017 році абітурієнти подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу тільки в електронному вигляді (крім осіб з особливими умовами вступу)

Заява на вступ:

Для вступу на перший курсОКР «Бакалавр» спеціальність «Право» юридичного факультету СНАУ у 2017 році вступник повинен подати такі документи:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат);

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (крім осіб, які мають право вступати без результатів ЗНО);

Предмет Мінімальна кількість балів
1 Історія України (профільний) 100
2 Українська мова та література 100
3 Математика або іноземна мова 100

паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та засвідчену ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта (ксерокопія засвідчується в університеті або в нотаріуса);

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

шість конвертів із марками по Україні;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

картонну папку на зав’язках.

Для вступу на ОКР «Бакалавр» у 2017 році вступник повинен мати такі документи (на основі молодшого спеціаліста):

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (диплом та додаток до нього з ОКР «Молодшого спеціаліста»);

паспорт, засвідчену ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта (ксерокопія засвідчується в університеті або у нотаріуса);

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

шість конвертів із марками по Україні;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

картонну папку на зав’язках.

Вступ на ОС  “Магістр” за спеціальністю 081 “Право” здійснюється на базі ОС “Бакалавра”, ОКР “Спеціаліста” при умові складання єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові: тест з права, тест загальної навчальної правничої компетентності, тест з іноземної мови.

 

Вступник повинен мати такі документи:

Äдокумент державного зразка (оригінал) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (бакалавр, спеціаліст, магістр), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Äпаспорт, засвідчену ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок паспорта (ксерокопія засвідчується в університеті або у нотаріуса);

Äвійськовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

Äчотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Äшість конвертів із марками по Україні;

Äдовідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Äкартонну папку на зав’язках.

Разом із заявою в паперовому вигляді абітурієнт подає до вищого навчального закладу оригінали або копії зазначених документів.

Копії документів засвідчуються у присутності абітурієнта приймальною комісією вищого навчального закладу за умови пред’явлення абітурієнтом оригіналів.

Тим, хто вступає до вищого навчального закладу на особливих або пільгових умовах, або має додаткові бали (переможці всеукраїнських олімпіад або МАН, випускники підготовчих курсів) необхідно подати до вищого навчального закладу відповідні підтверджувальні документи.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016  – 17 роках.

M ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У 2017 році вступник може подати максимум 9 заяв до вищих навчальних закладів і не більше ніж на 4 спеціальності, на кожній із яких потрібно буде зазначити її пріоритетність (1–9). Заява з пріоритетом «1» – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше.

Юридичний факультет Сумського НАУ чекає на ВАС!