Вибіркові дисципліни

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З метою забезпечення виконання ст. 62  п.15  Закону України «Про вищу освіту» та Положення про освітній процес СНАУ на юридичному факультеті встановлюється  алгоритм реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін.

Студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньої програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

 Вибору підлягають як окремі дисципліни навчального плану, так і блоки дисциплін.

Реєстрація на вибіркову складову освітньої програми підготовки відбувається на підставі форми-заяви, що заповнюється та подається до деканату. Студенти мають право подати колективну заяву (від академічної групи) на вивчення дисципліни за вибором студента.

В поточному навчальному році здійснюється вибір дисциплін, вивчення яких передбачено в наступному навчальному році.  Вибір дисциплін здійснюється в період з 01 грудня по 30 грудня.

Процедура вибору є варіативною протягом встановленого періоду і може бути змінена до кінцевої дати вибору.

Студенти, які не зробили свій вибір та не подали заяву встановленого зразку до деканату, зараховуються автоматично до груп з урахуванням вибору інших студентів. Остаточне формування групи для вивчення дисциплін за вибором відбувається за принципом вибору більшості студентів курсу.

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Спеціальність 081 Право

Дисципліни Кредити/години Семестр
1 курс спеціальність Право (набір 2018 року)
1 Економічна теорія 3/90 1
Основи маркетингу
2 Комп’ютерні технології в юридичній діяльності 3/90 1
Основи інформатики та обчислювальної техніки
3 Юридична психологія 3/90 2
Судова психологія
4 курс напрям підготовки Правознавство (набір 2015 року)
1 Конфліктологія 3/90 8
Порядок вирішення колект. трудових спорів
2 Житлове право 3/90 8
Торгове право
3 Спадкове право 3/90 7
Адвокатура України
4 Банківське право 3/90 8
Податкове право
5 Державне виконавче право 3/90 7
Кримінально-виконавче право
6 Митне право 3/90 8
Нотаріат України
7 Аграрне право 3/90 7
Фермерське право
8 Господарське право 3/90 7
Господарське право зарубіжних країн
9 Господарський процес 3/90 8
Судова риторика
10 Міжнародне публічне та приватне право 3/90 8
Міжнародне право
11 Інформаційне право 3/90 8
Цивільна оборона
12 Онови права Європейського Союзу 3/90 8
Основи діяльності Європ. Суду з прав людини
1 курс за скороченим терміном спеціальність Право (набір 2018 року)
1 Інформаційне право 3/90 2
Фермерське право
2 Судова медицина і психіатрія 3/90 2
Судова бухгалтерія
3 Муніципальне право 4/120 1
Основні права та свободи людини та громадянина
4 Кримінологія 3/90 1
Доказове право
2 курс за скороченим терміном спеціальність Право (набір 2017 року)
1 Спадкове право 3/90 4
Складання процесуальних документів
2 Екологічне право 3/90 3
Природоресурсне право
3 Зобов’язальне право 4/120 4
Торгове право
4 Виконавче право 3/90 3
Кримінально-виконавче право
5 Основи права Європейського Союзу 4/120 4
Основи діяльності Європейського Суду з прав людини
1 курс спеціальність Право СВО Магістр (набір 2018 року), обирається блок дисциплін
Вибірковий блок 1
1 Теорія доказового права 3/90 3
2 Міжнародне правосуддя 4/120 2
3 Актуальні проблеми господарського права 4/120 2
4 Організація юридичної служби у сільськогосподарських підприємствах 3/90 2
5 Претензійно-позовна робота у сфері сільськогосподарського виробництва 3/90 3
6 Інформаційно-правове забезпечення в аграрній сфері 3/90 3
7 Актуальні питання банківського права 3/90 3
Вибірковий блок 2
1 Адміністративна відповідальність 3/90 3
2 Порівняльне цивільне право 4/120 2
3 Актуальні проблеми адміністративного права 4/120 2
4 Актуальні проблеми формування правових систем світу 3/90 2
5 Правове регулювання фінансової діяльності АПК 3/90 3
6 Практика Європейського суду з прав людини 3/90 3
7 Право інтелектуальної власності 3/90 3

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Дисципліни Кредити/години  Семестр
1 курс (набір 2018 року)
1 Соціологія 3/90 2
Психологія
2 Топографічне та землевпорядне креслення 7/210 1,2
Землевпорядне креслення
2 курс (набір 2017 року)
1 Правовий процес в землеустрої 3/90 4
Правовий процес в землевпорядкуванні
2 Історія земельних відносин і землеустрою 3/90 4
Історія землеустрою
3 Геоботаніка 3/90 3
Рослиництво
4 Грунтознавство з основами агрохімії 3/90 3
Грунтознавство
5 Землеробство 3/90 3
Меліорація земель
6 Проектування доріг місцевого значення 3/90 4
Проектування доріг
7 Лісівництво та лісовпорядкування 3/90 4
Лісовпорядкування
3 курс (набір 2016 року)
1 Геодезичні роботи при землевпорядкуванні 3/90 5
Геодезичні роботи
2 Агроландшафтна організація території 3/90 5
Протиерозійна організація території
3 Державний контроль за виконанням та охороною земель 3/90 6
Контроль за використанням земель
4 Робоче проектування при землевпорядкуванні 3/90 6
Робочі проекти
1 курс СВО Магістр (набір 2018 року)
1 Методологія оцінки нерухомості 3/90 1
Галузеві кадастри
2 Наукові основи формування агроландшафтів 3/90 2
Державний контроль за використанням та охороною земель
3 Прогнозування використання земель 3/90 2
Планування використання земель
2 курс СВО Магістр (набір 2017 року)
1

 

Експертна оцінка земель 3/90 3
Соціально-економічний розвиток сільських територій
2 Земельна політика 3/90 3
Аграрна політика