Викладацький склад

Кафедра адміністративного та інформаційного права

Арістова Ірина Василівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Роговенко Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Кравченко Іван Олександрович – доктор юридичних наук, доцент кафедри;
Ткаченко Віта Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Чернадчук Тамара Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Сокоренко Наталія Володимирівна – лаборант кафедри.

Кафедра правосуддя

Ясинок Микола Михайлович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Курило Микола Петрович –доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя;
Кравцова Тетяна Миколаївна – доктор юридичних наук, професор;
Моїсеєнко Ольга Семенівна – кандидат медичних наук, доцент;
Джепа Юлія Артурівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Бойко Віталій Борисович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Мироненко Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Котвяковський Юрій Олександрович – ст. викладач кафедри;
Коробка Олександр Степанович – ст. викладач кафедри;
Шульженко Ассоль Володимірівна – ст. викладач кафедри;
Юрченко Яна Олегівна – лаборант кафедри.

Кафедра приватного та соціального права

Кузнецова Марина Юріївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Запара Світлана Іванівна – доктор юридичних наук, професор;
Ладика Юрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Горбачoва Катерина Миколаївна –  кандидат юридичних наук, ст.викладач;
Стрельник Вікторія Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Гресь Наталія Миколаївна – ст. викладач;
Нежевело Валентина Вікторівна – старший викладач;
Калюжна Світлана Вікторівна- асистент кафедри;

Кафедра державно правових дисциплін та українознавства

Шестакова Світлана Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
Рожкова Людмила Іванівна – кандидат історичних наук, доцент;
Михайліченко Микола Анатолійович – старший викладач, кандидат історичних наук;
Харченко Інна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Бондар Наталія Анатоліївна – старший викладач;
Кузьменко Наталія Миколаївна – старший викладач, зав. методичним кабінетом;
Циганок Микола Григорович – старший викладач;
Гончаренко Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент;
Власов Валентин Миколайович – старший викладач.

Кафедра міжнародних відносин

Клочко Алена Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Волченко Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент;
Клєцова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент;
Петрова Наталія Олександрівна – старший викладач;
Курило Олексій Миколайович – к.ю.н., доцент кафедри міжнародних відносин

Кафедра землевпорядкування та кадастру

Кузін Наталія Василівна – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Почесний землевпорядник України; 
Скляр Юрій Леонідович, кандидат біологічних наук, доцент;
Мартиненко Володимир Олександрович, кандидат державного управління, доцент;
Гончаров Віктор Володимирович – старший викладач;
Ковальчук Василь Степанович – старший викладач;
Бойченко Руслан Вікторович – старший викладач;
Канівець Олена Миколаївна – старший викладач;
Резвушкин Юрій Борисович – старший викладач;
Михайлов Андрій Миколайович – к.е.н., доцент;